При благоприятни метеорологични условия през февруари трябва да продължат грижите за лозовите насаждения, макар че този месец се извършват сравнително малко агротехнически и растително-защитни мероприятия.

Да не се забрави обаче да се обследват лозята, за да се установи наличие на акари, които нанасят сериозни повреди по насажденията и да се определи какъв ще е начинът за борба с тях – механичен или химичен.

Вредителите са в състояние на покой под кората на лозите, в основата на старите чепове и най-вече в пъпките, затова се изрязват и изгарят всички заболели части.

Започва и резитбата на лозята в по-топлите дни от месеца. Желателно е тя да приключи преди сокодвижението.

Започваме да режем първо винените сортове,

които са сравнително най-студоустойчиви.

Лозовите растения са в състояние на относителен покой. Това е удобно време в слънчеви дни да се предприемат действия за поправяне на опорните конструкции.

Плододаващите лозя добре усвояват подхранването с фосфорни и калиеви торове, както и торенето с оборски тор.

Може да започне пролетното засаждане на нови лозя.

Вредителите по лозата са в състояние на покой, но са скрити под кората на лозите, в основата на старите чепове и най-вече в пъпките, затова се изрязват и изгарят всички заболели части
Вредителите по лозата са в състояние на покой, но са скрити под кората на лозите, в основата на старите чепове и най-вече в пъпките, затова се изрязват и изгарят всички заболели части