"Много съм щастлива, че Аграрният университет е част от проекта AgroDigiRisе и Агрохъб.БГ, като част от мрежата на Европейските хъбове за цифрови технологии на ЕС. Горда съм, че с всички партньори успяхме да направим този изключителен проект. Тепърва ще трябва да показваме на българските земеделски производители защо имат нужда от него." С тези думи Светлана Боянова, ръководител на ЕЦИХ АгроХъб.БГ, официално откри Демо точка “Наука”, чиито домакин е винената изба на АУ - Пловдив в близкото до града село Брестник. 

"Продължаваме смело напред, предстои още една демо точка в научна база, но всичко това нямаше да се случи без нашите партньори от страна на технологичните фирми", допълни тя и ги посочи - Благой Анастасов от “Бивайн”, Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”, и  Васил Василев, “ТехноЛогика”.

Освен услугата „тествай, преди да инвестираш“, по проекта се предлагат и услуги за обучения в дигиталните технологии, както и обучения за достъп до финансиране. 

Регионалната иновационна долина в Пловдив е първият одобрен от Европейската комисия проект от инициативата "Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи". С това се похвали проф. Владислав Попов от Аграрния университет. Инициативата на ЕК, финансирана със 177 млн. евро, ще допринесе за Новата Европейска Иновационна Програма и нейното пилотно действие за изграждане на 100 регионални долини за дълбокотехнологични иновации.

Тези "долини" имат значителен потенциал да подкрепят и ускорят разгръщането на биоикономиката в регионите, където хората живеят и работят. Те също така ще се занимават с иновационно неравенство в ЕС, със специално внимание към страните от Централна и Източна Европа.

Събитието се организира съвместно от Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Европейската комисия и Аграрен университет- Пловдив, в тясно сътрудничество с Инициативата BIOEAST.

В консорциума има над 80 лица и индивидуални фирми, които ще работят в регионалната иновационна долина.

Утре, на 13 октомври от 9:00 ч в Аулата на университета ще се проведе откриващо събитие за Регионалните иновационни долини. Вижте повече тук.