Утре, 28 септември, заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев ще участва във форум на високо ниво „Оформяне на бъдещето на селските райони”, в гр. Сигуенса, Испания.

Целта на срещата е Европейската комисия да проучва заедно с Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз възможностите за приемане на заключения на Съвета, посветени на дългосрочната визия за селските райони на ЕС в края на 2023 г.

Форумът ще събере 200 участници, насочени предимно към политици и публични органи на европейско и национално ниво от всички 27 държави-членки, участващи в управлението на фондовете на ЕС, като обхваща по-специално общата селскостопанска и кохезионна политика на ЕС.