Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ) съобщи, че "по-рано този месец" съвместно с българските власти в нашата страна са били иззети около 11 тона забранени пестициди.

Някои от веществата са напълно забранени в ЕС заради опасността, която създават за човешкото здраве и околната среда. Две от веществата може да навредят на питомните медоносни пчели и дивите опрашващи насекоми, а трето вещество има неблагоприятно въздействие върху неврологичното развитие на децата. Увреждането на опрашителите също може да представлява заплаха за продоволствената сигурност, се посочва в съобщението.

Били са открити също стоки с изтекъл срок на годност, без етикет или с етикети, които не спазват задължението за съдържание с превод на български език. Разследващите намират основание да заключат, че забранените пестициди са били контрабандно внесени от страна извън ЕС, съобщи БТА.

ОЛАФ заявява, че работи в тясно сътрудничество с българската Агенция по безопасност на храните и Главна дирекция "Национална полиция", като съгласува събирането и оценката на разузнавателни данни. Допълва се, че разследването по този случай не е приключило.