Свободните водни капки по растенията улесняват заразяването

Екскориозата по лозата е широко разпространена болест в лозарските райони у нас, но тя много често се обърква от лозарите и с други заболявания.

Причинителят e гъба, която зимува като плодни тела в кората на узрелите леторасли и като мицел в пъпките и дървесината.

Основните симптоми трябва да се търсят и обикновено се откриват по най-долните междувъзлия. Те са във вид на тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма.

Постепенно кората в местата на петната започва да побелява, после се напуква и се разкъсва. Това прави летораслите крехки и чупливи. Растежът им може да бъде затормозен, когато те са развити от заразени пъпки.

Обича топлото и влажно време

Най-благоприятните условия за развитие на екскориозата е умерено топлото и влажно време. Бързо се развива при 98-100% относителна влажност, което показва, че това става при наличието на свободни водни капки по растенията.

Лозите са най-чувствителни към заразяване от фазата на набъбване на пъпките до фаза 3-и - 4-и лист на летораслите.

И ножицата помага понякога

Важен момент в борбата срещу болестта е резитбата на заразените вдървесинени части, които са източник на инфекцията.

Много важно също е и поддържането на висока агротехника, редовно окопаване и балансирано торене.

Кога ще се пръска

Растителнозащитните пръскания се провеждат в критичните за развитието на патогена периоди. Те следва да бъдат:

  •  Първо пръскане – провежда се, когато около 40% от пъпките, разположени в основата на летораслите, са във фаза пеперуда
  •  Второ пръскане – то се прави, когато 40% от пъпките са във фаза 2-и-3-и лист.

След започване на третиранията за борба срещу маната не се налагат самостоятелни пръскания срещу екскориозата.

Регистрирани фунгициди за борба:

Делан 700 ВДГ - 0,05% , Микал Флаш - 0,3%, Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Солофол - 188 г/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 1250 г/дка ; Фолоу 80 ВГ/ Фрилър 80 ВГ/ Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Кумулус ДФ- 750 г/дка; Делан 700 ВДГ- 50 г/дка; Куадрис 25 СК - 0.075-0,1% (75-100 мл/дка със 100 л/дка работен разтвор) и др.