Каква е зависимостта между растежа на летораслите, добива и качеството на гроздето

Стремежът на лозаря е всяка година при резитбата да се използват за чепове, стрелки и плодни пръчки, едногодишните от двегодишна дървесина.
За него пъпките са най-важното нещо, защото от тяхното развитие ще очаква плод.

Какво се знае и е установено от науката и практиката за пъпките на лозата?

Ако започнем отзад напред, пъпките на лакомците при винените сортове имат нормална родовитост. По-слаба е тяхната родовитост само при някои десертни сортове. Ето защо, макар че при резитбата се дава предпочитание на едногодишните пръчки от двегодишна дървесина, лакомците също може да бъдат използвани за чепове, а при необходимост и за плодни пръчки.

От съществено значение е родовитостта на отделните пъпки по пръчката.

  •  Черното око и ъгловите очи в основата на едногодишната пръчка са безплодни. Само при някои родовити сортове, като Памид, Димят и Гъмза, развилите се от тях леторасли може да дадат грозде.
  •  Плодни при лозата са видимите зимни очи. В тях по-родовити са главните пъпки, а заместващите имат по-малко и по-слабо оформени съцветия.
  •  Родовитостта на зимните очи по дължината на пръчката не е еднаква. Първите няколко пъпки в основата на пръчките са по-слабо родовити, отколкото тези, разположени по средната им част.
  •  Родовитостта на връхните пъпки е по-малка.

Тези закономерности се наблюдават при всички сортове, но не са еднакво силно изразени.

  •  Максималната родовитост на очите при различните сортове не е в един и същ сектор на пръчката.

С увеличаване силата на лозите, на дължината и масата на пръчките, родовитостта на пъпките нараства. След достигане на дадена оптимална възможност обаче, родовитостта им започва да намалява с увеличаване на силата на лозите. Което показва, че както слабите, така и много буйните лози са нежелателни от гледна точка на родовитост.

  •  Влияние на родовитостта на пъпките на лозата оказва и обемът на многогодишната дървесина - стъбло, кордони и рамена. Установено е, че с удължаването на стъблото и кордоните родовитостта на пъпките се повишава. А при формировките с повече стара дървесина пъпките в основата на едногодишните пръчки са по-родовити.

Растежът на летораслите и гроздето

Количеството на добива с добро качество варира в зависимост от силата на лозите, формировката, подпорната конструкция, обработката и почвено-климатичните условия.

Разбира се, че добивът може да се увеличава само до определени граници, които са оптимални за дадените условия и възможностите на сорта и после край.

Основен фактор за регулиране на растежа и количеството и качеството на добива е натоварването - тоест броят на зимните очи, които се оставят на една главина.

При малък брой очи се развиват малко леторасли на главина, добивът е по-нисък, възможностите на лозите за плододаване не се използват напълно.

При много голям брой леторасли и добив над оптималния обаче качеството на гроздето се влошава.

Затова стремежът трябва да бъде да се получи оптимално натоварване с очи.

Как влияе листната повърхност

Когато летораслите на главината са прекомерно много, те остават недоразвити, с малко листа.
Гроздето на такива лози остава дребно, с ниска захарност, а на следващата година пъпките покарват нередовно и дават по-малко реси.

За неприятната полярност

Полярността при лозата се проявява силно – изразява се в това, че по-високо разположените и крайни пъпки се развиват по-рано от останалите и дават по-буйни леторасли, докато по-ниско разположените или съвсем не се развиват, или дават слаби леторасли. Колкото по-силен е растежът на лозата, толкова по-чувствително се проявява полярността.

Естествено е, че явлението е нежелателно, защото предизвиква бързо издигане на главините и трудно се поддържа възприетата формировка, а растежът на летораслите е неравномерен, при което една част от очите, средно 20-25%, въобще не покарват.
Само с резитбата не може да се премахне това биологично явление, а то се потиска. Това се постига по няколко начина:

  •  Чрез прилагането на къса резитба - чепове с 1 до 3 очи; чрез извиване на плодните пръчки дъгообразно или хоризонтално
  •  Чрез оставяне едновременно на чепове и на плодни пръчки или стрелки.

По-ефикасен е първият метод, но той има по-ограничено приложение само при сортовете с висока родовитост на приосновните пъпки.

В лозарската практика по тази причина се прилага методът на смесените плодни звена.

Първите няколко пъпки в основата на пръчките са по-слабо родовити, отколкото тези, разположени по средната им част.
Първите няколко пъпки в основата на пръчките са по-слабо родовити, отколкото тези, разположени по средната им част.
Когато летораслите на главината са прекомерно много, те остават недоразвити, с малко листа. Гроздето на такива лози остава дребно
Когато летораслите на главината са прекомерно много, те остават недоразвити, с малко листа. Гроздето на такива лози остава дребно
Сложно и красиво нещо е лозовата пъпка
Сложно и красиво нещо е лозовата пъпка
Видимите зимните очи са най-плодните при лозата
Видимите зимните очи са най-плодните при лозата
Когато летораслите на главината са прекомерно много, те остават недоразвити, с малко листа, което се отразява и на гроздето
Когато летораслите на главината са прекомерно много, те остават недоразвити, с малко листа, което се отразява и на гроздето