Много от лозарите смятат, че през месец август гроздето вече няма нужда от растителна защита, защото само е важно то да узрее добре.

Но истината е, че грижата за опазване на лозята не бива да спира. През август също има опасност да се развият някои болести.

За какво трябва да се внимава?

При високи температури, от порядъка на над 30 градуса, през месеца развитието на болестта мана спира. Но, ако се появят периоди на захлаждане и има превалявания, болестта може да се върне и да бъде опасна за младите лози.

В такъв случай пръсканията трябва да продължат. При късните сортове те се правят при поява на новия прираст на летораслите, в който се образуват асимилати, необходими за изхранване на гроздето. Пръска се с бордолезов разтвор или други медсъдържащи фунгициди.
През месец август съществува още една опасност – от развитието на брашнеста мана (оидиум).

Болестта може да причини големи повреди по гроздето, особено по късните десертни и винени сортове. За оидиума по лозата са одобрени голям брой препарати – системни, системно-контактни с лечебно и предпазно действие и контактни с предпазно действие. Някои от тях обаче са с дълъг карантинен срок, затова трябва да изберете тези с по-кратък карантинен срок.

При прилагане на контактни фунгициди интервалът между отделните пръскания да е 7 дни, а при системните – около 14 дни. Борбата срещу оидиума продължава до прошарване на гроздето.

През месец август има риск и от поява на сиво гниене. При чести превалявания и висока влажност това заболяване може много бързо да се развие и да причини значителни повреди по започващите да узряват зърна на ранозреещите сортове.

Обикновено заразата прониква в зърната през ранички, получени от гроздови молци, акари, градушка, повреди от оидиум, механични повреди. Те загниват и се превръщат в огнища за зараза, от които болестта лесно преминава по близките здрави зърна в гроздовете.

Също опасно!

Третото поколение на шарения гроздов молец се развива също през август. Летежът на пеперудите продължава до средата на месец септември. Те снасят яйцата си по започващите да узряват и по узрелите зърна, като ги оплитат слабо в копринени нишки.

Внимание!

Изборът на подходящ препарат при провежданите през август пръскания трябва да бъде напълно съобразен с времето на узряването на различните сортове.

Подходящи препарати срещу брашнеста мана са: Сяра ВГ 50-300 г/дка (5-30 г/100м² с 10-15 л вода); Таркза 250ЕВ/ Домник 250ЕВ -40 мл/дка (4 мл/100 м² с 10 л вода); Флинтмакс75ВГ -16 г/дка (1,6/100 м² с 4-10 л вода).
При мана: Бордо микс 20ВП 0,5-0,6% (50-60г/10л вода); Еъруан СК 250 мл/дка (25мл/100 м² с 2-6 л вода); Профайлър71.1ВГ200-225г/дка (20-23г/100м² с 3-10 л вода).

При сиво гниене: Кабрио топ 0,2% (20 г/10 л вода); Куадрис 25СК0,075-0,1% (8-10 мл/10 л вода); Серенада Асо -400 мл/дка (40 мл/100 м² с 1-15л вода); Суич 62.5ВГ-100г/дка(10 г/100 м²).

Има и много други, разбира се, които се продават в агроаптеките, и могат да се купят, за да се редуват.

.....

Рискът от сиво гниене също съществува
Рискът от сиво гниене също съществува