В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са публикувани цифрови географски данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане площи в рамките на кампания 2022, съобщиха от ведомството. Земеделските стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели и блокове на земеделски стопанства. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

• PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;

• PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

•PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;

• BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;

• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

• BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

Припомняме че в СЕУ са налични и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания кампания 2022 на всеки фермер декларирал площи, които са достъпни в pdf формат.

Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.