Първата за сезона Байер Агро Арена се проведе в Горна Митрополия. Събитието събра фермери и агроспециалисти от района на Плевен, Бяла Слатина, Враца и Монтана.

Демополето, което показахме на зърнопроизводителите от тази част на страната, е много впечатляващо, коментира Жечо Мурзов, търговски директор на Байер Кроп Сайанс. Показахме опити в две основни за страната ни зърнени култури.

При царевицата парцелките са третирани с няколко хербициди, които представят различи технологии за опазване на пролетната култура от плевели. Пшеницата е третирана както с хербициди, така и с фунгициди, които контролират икономически важните болести по културата.

Акцент в презентацията на специалистите от Байер бе извършването на второ фунгицидно третиране на пшеницата, а по време на изкласяването на културата и трето, ако има нужда.

При царевицата е важно заплевеляването да се контролира още в първоначалните фази от развитието на култура. Ако има поникнали плевели, те трябва да се стопират с ранно вегетационно пръскане, подчертаха от екипа на компанията.

Специалистите разясниха какво е действието на продуктите на Байер – Хусар Клас, Атлантис Актив, Матено Форте, Пасифика Експерт, Аденго и Мерлин Флекс, както и какъв е ефектът от използването им.