Ориентир могат да ви бъдат няколко неща

Всяка година по това време се налага да говорим за филизенето, защото винаги има по някой въпрос или някое мнение на читател, които налагат това.

Филизенето на лозите е от задължителните лозарски практики, ако искаме правилно да отглеждаме растенията.

С него премахваме на ръка излишните лозови леторасли (филизи) в ранна пролет, и то още в началото на развитието им. Правим го, защото те бързо започват да се развиват за сметка на резервните хранителни вещества на лозата, които в този период са й много необходими. А като ги отстраним, даваме възможност тези хранителни съставки да се насочат изцяло към плодните звена, които сме създали със зимната резитба, и на които ще разчитаме. Просто и ясно!

Освен това с операцията може и трябва да се коригират и някои грешки, допуснати при основната резитба, която премина.

Филизенето дори е един вид подготовка и за следващата зимна резитба. Защото ако не са премахнати сега, тези дребни филизчета

ще станат излишни дълги зрели пръчки

които после ще трябва да се отстраняват с помощта на ножицата и да се изнасят. Създава се излишен ръчен труд.

Като филизим, сами определяме и регулираме броя на летораслите, които искаме да се развият като плодни, и им осигуряваме по-добър растеж и узряване.

Отделно си улесняваме борбата с болестите и неприятелите. Всичко това е предпоставка за по-висок добив през следващата реколта.

Не на последно място, така създаваме възможност за много по-добро огряване на гроздето и натрупването на повече захари в него.

Какво да отстраним? 

С филизенето се премахват преди всичко летораслите, които са покарали от старите части на лозата - главината, стъблото, кордоните, рамената.

Може да се запази някой от тях, но само ако ще послужи за създаване на ново рамо. Иначе и по чеповете, и плодните пръчки се премахват безплодните филизи.

Ако са развити плодни леторасли по двойки - от едно зимно око да има два леторасъла, тогава по-слабият от тях също трябва да премахнем. Това важи и за всички онези, които са израснали под мястото на огъване на дългите плодни пръчки по носещите телове.

Важно: Когато от чеповете, освен от основните две пъпки, са се развили филизи от ъгловите или спящите очи, те също не бива да се оставят.

Внимание: Запазва се само някой от тях, и то в случай, че желаните два леторасъла не се развиват нормално, за да ни послужат за създаване на ново плодно звено.

Наближава и времето за вид лятна резитба, ако не сме свършили всичко с филизенето или не сме били сигурни какво да премахнем. Но за нея е редно да се изчака да се появят ресите, защото тогава си проличава ясно кои леторасли са плодни. Това става обикновено когато летораслите са достигнали двадесетина сантиметра дължина.

Привържете летораслите

Зелените леторасли на лозата през месец май бързо нарастват и се развиват. Затова редовно трябва да се привързват към теловете на носещата конструкция. Това е ефективна мярка срещу влиянието на силни ветрове и сигурен начин да се постигне по-добро проветряване и огряване от слънцето.

Как са ресите?

Оформянето на ресите вече започва и трябва да се наблюдава тяхното състояние. Ако забележите някоя от формите на окапване на цветни бутончета, цветове и завръзи, или превръщането на ресата в мустаче, тогава трябва да вземете мерки.

Превръщането на ресата в мустаче е една от формите на изресяване. Лозарите го наричат източане, а учените са го обяснили съвсем точно.

Понякога се налага да прищипете върха на филиза, който носи ресата. Това е, защото между растежното връхче на филиза и ресата настъпва конкуренция, която печели растежното връхче, а тогава ресата остава незадоволена с хранителни вещества, и цветните пъпки не се развиват, а загиват. Именно тогава дръжчиците се източват в мустачета. Има ли такова нещо, просто трябва да прищипете с пръсти връхчето на филиза с 1-2 листенца, което носи ресата. Така ще насочите хранителните сокове към ресата и тя ще оцелее.

Ето какво се премахва
Ето какво се премахва
Това са закъснелите филизи
Това са закъснелите филизи
Понякога се налага едно прищипване
Понякога се налага едно прищипване