Кои са устойчивите сортове

Бактериалният рак по лозата се причинява от бактерията Agrobacterium tumefaciens.

Патогенът образува меки, бледожълти тумори със зърнеста структура по корените, кореновата шийка, главината, плодните пръчки и др., които впоследствие се втвърдяват, некротират и загниват.

Туморите нарушават сокодвижението и нормалното протичане на физиологичните процеси при лозата, изтощават растенията, а след като загният са източник на зараза. Нападнатите от бактериален рак лози са с понижена студоустойчивост и краткотраен живот.
Бактерията, причиняваща бактериален рак, се намира в почвата и в растителните остатъци.

При благоприятни условия, влажна среда и pH >4,4, тя може да запази жизнеността си повече от 2 години.

Патогенът издържа на ниски отрицателни температури до -32°С.

Стойности между 20-27°С са оптимални за развитието на бактерията. При 4,4 < рН >8 патогенът се инактивира.

Болестта се разпространява чрез заразен посадъчен материал, при извършване на резитби и присаждане, а също така и чрез разрушаващите се тумори.

При разпадане на туморите бактериите се разпръсват и заразяват съседните лози. Те проникват в растенията през рани и през вегетацията достигат до всички части на лозата.

Може ли да се води химическа борба?

Срещу бактериалния рак по лозата
няма регистрирани препарати

Нападнатите от патогена лози трябва своевременно да се изкореняват и унищожават.
За редуциране на разпространението на болестта от изключително важно значение е профилактиката и добрата агротехника (балансирано торене с калиеви и фосфорни торове).

Резитбите в лозовите масиви трябва да се провеждат през периода на дълбок покой, а използваните инструменти задължително да се дезинфекцират, като се използват белина, калиев перманганат, спирт за горене и др.

При създаване на лозови насаждения трябва да се използва проверен, здрав посадъчен материал.
Устойчиви на бактериален рак са сортовете Ркацители, Мискет Отонел, Пино гри, Италиански ризлинг и др.

Резитби да се правят в периода на дълбок покой
Резитби да се правят в периода на дълбок покой
Ркацители и Мискет Отонел са от малкото устойчиви на бактериален рак сортове
Ркацители и Мискет Отонел са от малкото устойчиви на бактериален рак сортове
Ркацители и Мискет Отонел са от малкото устойчиви на бактериален рак сортове
Ркацители и Мискет Отонел са от малкото устойчиви на бактериален рак сортове