Това означава, че ще последват фалити и изнасяне на бизнеси от ЕС. Европейските земеделци настояват за коментар от Еврокомисията, но повече от месец тя мълчи, разкрива Стоян Чуканов, член на групата на фермерите към ЕИСК

12% спад в селскостопанското производство в ЕС, 16% спад на брутния доход на земеделските стопанства, влошаване на търговския баланс и ясно увеличение на хората с несигурна храна. Това прогнозира един от първите анализи за отражението на Зелената сделка върху европейското земеделие, който бе представен от Американския департамент по земеделие – USDA.

След него аргументи за негативното влияние в икономически и социален аспект на Зелената сделка и стратегията от „Фермата до трапезата“ върху земеделието в ЕС през годината доказаха редица други реномирани институти. За европейските фермери картината става още по-тревожна след като всички те намират сходства помежду си и категорично доказват спад, което е и в противоречие с тенденциите, че търсенето ще се увеличава.

Това дава повод представителите на фермерите към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) да отправят официално питане до заместник председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс - на базата на каква оценка са взети политическите решения за Зелената сделка, до колко е сигурна в нея и какво според Комисията ще бъде отражението ѝ върху европейското земеделие. (ЕИСК е организация, представляваща позицията на гражданското общество в ЕС - на работодатели, синдикати и други, и заема ролята на коректив и съветник на отделните европейски власти.)

Въпросите са зададени именно към Тимерманс, тъй като нарече изводите от доклада на USDA „фалшиви новини“. Това мнение той е споделил по време на пленарна сесия на ЕИСК на 9 юни месец, на която е бил поканен, разбираме от Стоян Чуканов, нашия представител в ЕИСК и част от групата на фермерите.

Междувременно Том Вилсак, секретар на американския департамент по земеделието, по време на годишен форум на ООН за храните, обяви нова коалиция (SPG Coalition), която обединява различни страни за целите на продоволствената сигурност и растеж на производителността. В голяма част нейният замисъл е, че Европейският съюз ще освобождава дял в селскостопанското производство и други държави трябва да помислят как ще го запълнят.

В Европа има пазар, има платежоспособни хора, а в същия момент ще редуцираме нашето производство, което, освен всичко друго, е и въпрос на стратегическа сигурност, напомня Чуканов. Това се видя много ясно във времето на кризата от коронавируса. Защото до голяма степен при невъзможност за доставки и транспорт се разчита на местното производство.

Въпреки, че е запозната с американските и с прогнозите на други пет източници, цитирани в официалното писмо, Европейската комисия не прави усилия да успокои земеделската общност в Европа и да заговори за компенсации вече повече от месец. Защото при сегашните нива на инфлация гласуваният бюджет за ОСП се топи като покупателна способност всеки ден. Писмото бе изпратено на 12 октомври, а оттогава отговор няма, допълва той.

„Ние сме напълно наясно с климатичните промени, никой не е против да се борим с тях. Ние всъщност първи ги усещаме на полето“, пояснява българският представител на земеделците в Брюксел. И допълва, че 12-16% (осреднено прогнозите на институтите - виж. по-долу) спад на производството са наистина много. Ако целите на Зелената сделка са постигнати, част от европейското производство ще се изнесе от ЕС, ще последват фалити. Всичко това ще има негативно отражение не само към аграрния бизнес, но и към жизнеността в селските райони.

Повишаването на изискванията към европейските стопани е в контраст на политиките, които се водят в страните, потенциални вносителки. Постигнатият ефект в намаляването на въглеродни емисии в рамките на ЕС моментално е неутрализирана на 50% от тях, казва Чуканов и дава следния пример.

Заложено е да намалим производството на месо в ЕС. Доколко обаче е рационално и екологично съобразно да внасяме говеждо месо от страните-членки от Меркосур, отгледано върху изсечените амазонски гори и пропътувало Атлантика? Ако на базата на планираните търговски споразумения осигуряваме пазарен дял в ЕС за страните от Меркосур е хубаво да се замислим какъв екологичен отпечатък ще има това говеждото месо за амазонската гора. Както съобщава „Eco watch” скоростта, с която се унищожава тя, за да се създават стопанства, е 3 футболни игрища на минута.

Политици идват и се сменят, но правната рамка, която налагат днес, има дълготраен ефект върху процесите в земеделието, заключва той.

Само броени дни остават до гласуването на новата Обща селскостопанска политика в Европарламента. И след като все още ЕК не коментира икономическото и социално въздействие на Зелената сделка върху земеделието, е много вероятно решението да бъде взето на сляпо. На базата на политическа воля, а не на експертна, обезпокоена е земеделската гилдия на Европа.

Каквото прогнозира науката:

  • Според HFFA (Хумболтов форум за прехрана и земеделие) от май т. г. 26% ще спадне производството на пшеницата в ЕС, 22% при царевицата, 22% при слънчогледа, 21% - нерафинирана захар, 23% - картофи, и 23% - царевица.

  • Проучване на COCERAL (Европейска асоциация, представляваща търговията със зърнени и маслодайни култури и фуражи) от юли т. г. прогнозира 8-21% спад в производството на пшеница, 8-19% на царевицата, 9-22% на ечемика и 10-24% на маслодайните семена.

  • Техническият доклад на JRC (Съвместния изследователски център към ЕК огромна научно-изследователска организация, която обединява около 3000 учени от университети в ЕС), от 29.07.21 г. предвижда общо намаляване на производството в ЕС до 15%, което води до увеличаване на зависимостта на ЕС от внос. Повече от половината след намаляването на въглеродните емисии в ЕС ще бъдат заменени с еквивалентни емисии от парникови газове в трети страни.

  • Проучване на GRAIN Club (Асоциация на индустриалците за преработка на маслодайни култури в Германия), изготвено от немски учени през септември т.г. също оценява 16% спад в производството в ЕС и влошаване на търговския баланс на ЕС.

  •  По предварителна информация от предстоящата оценка на въздействието на университета Вагенинген сочи също спад от 16%.

  •  Тези са данните, с които представителите на гражданското общество фермери отправят и своето питане към ЕК дава ли си сметка за последиците от новите ограничения, които налага Зелената сделка върху земеделието без все още да предложи компенсации за тях.

За да отговори на изискванията за ограничения на емисиите, биоразнообразието и хуманно отношение към животните, земеделската общност в Европа работи всеки ден. За да ни помогне, рамката „От фермата до трапезата“ трябва да се основава на реалистични цели и да предоставя необходимите инструменти за преход, който не отделя екологичната устойчивост от другите два стълба на устойчивостта – икономически и социален“, пише ЕИСК в писмото си до еврокомисар Франс Тимерманс.