Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 е публикувал Разяснения по насоки за кандидатстване по текущия прием на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства", съобщават от Национална селска мрежа. 

 От Министерството на земеделието, храните и горите са отговорили на общо 67 допитвания, пратени в периода 20 април - 2 май. 

Вижте документа.