Ловният съвет към Изпълнителна агенция по горите прие Плана за ползване на дивеча през настоящия ловен сезон за държавните ловностопански райони и районите, предоставени на ловните дружини, съобщиха от ИАГ.

Анализ на данните за числеността на дивата свиня в национален мащаб, вследствие на отстрела и смъртността от заболяването Африканска чума по свинете, налагала необходимостта от предприемане на стратегически мерки по отношение управлението на запасите на този вид дивеч вбъдеще. След проведените дискусии членовете на Ловния съвет са взели решение да се проведе национално съвещание, на което в разширен състав, с участието на научните среди, експерти, представители на ловните сдружения и дружини, ловни и неправителствени организации да се обсъдят проблемите при управлението на дивата свиня. Гласувано е решение за изменение на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, като седмичните ловни излети при групов лов на дива свиня се намаляват от три на два, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча.

Съветът е решил и да бъдат изградени капани за благороден елен в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Черни Лом“, Попово, с цел бъдещото разселване на вида в части от страната, където е намаляла числеността му. Ще бъде сформирана работна група, която да разглежда бъдещото разселване на едрия дивеч.

Участниците са били единодушни, че изготвянето на Стратегия за развитие, както и възстановяването на професионализма, публичността и прозрачността в ловното стопанство са сред основните приоритети, предстоящи за решаване в сектора.

На срещата са присъствали зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителният директор на ИАГ д-р инж. Александър Дунчев, проф. Нино Нинов, доц. д-р Христо Михайлов, членовете на Ловния съвет и експерти от ИАГ.