Доклад преразглежда нивата в типична кошница с храни, консумирани в ЕС

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) през 2019 г. в ЕС са анализирани общо 96 302 проби, 96,1% от които не надвишават законните нива на пестициди. За подгрупа от 12 579 проби, анализирани по програмата за координиран контрол на ЕС (EUCP), 98% са били в законоустановените граници.
EUCP анализира произволно събрани

проби от 12 храни

ябълки, зеле, маруля, праскови, спанак, ягоди, домати, овесени ядки, ечемик, вино (червено и бяло), краве мляко и свинска мас.

От анализираните проби е установено, че 6 674 (53%) не съдържат количествено измерими нива на остатъци от пестициди. 5664 проби (45%) съдържат един или повече остатъци при концентрации под или равни на приемливи нива. 241 проби (2%) съдържат остатъци, надвишаващи законоустановения максимум, от които

1% водят до правни действия

Координираната програма на EUCP обхваща подобни кошници с храни с тригодишна ротация, което означава, че могат да бъдат идентифицирани тенденции към възходящ или низходящ характер за конкретни продукти.

Така че, в сравнение с 2016 г., нивото на излишък е намаляло за праскови (от 1,9% до 1,5%), маруля (от 2,4% до 1,8%), ябълки (от 2,7% до 2,1%) и домати (от 2,6%. до 1,7%).

Излишъкът се е увеличил за ягоди от 1,8 на 3,3 процента

зеле (от 1,1 на 1,9 процента), винено грозде (от 0,4 до 0,9 процента) и свинска мас (от 0, 1 до 0,3 процента).

Както и през 2016 г., не е открит излишък за краве мляко.

Както отбелязват експертите, тестовете за откриване на остатъци от пестициди в продуктите са „последният аванпост за контрол“, но не всяка местна лаборатория, дори притежаваща акредитация, е способна качествено да ги посрещне.