В 12:00 ч днес стартира пилотният проект за противоградова защита с три самолета, съобщиха от земеделското министерство. Тя ще обхване незащитени с ракетен способ територии в Централна и Североизточна България, които са над 30 млн. дка. и включват обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване.

Самолетите и командният пункт за ръководене на операциите по активни въздействия са локализирани на летище Горна Оряховица.

Дейностите по противоградова защита със самолетен способ ще се извършват в граници, при условия и съгласно документация, посочени в съвместна заповед на генералния директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение", на командира на Военновъздушните сили към Министерството на отбраната и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките".
Самолетният способ ще бъде извършван при спазване на нормативната уредба, уреждаща дейностите по осъществяване на противоградова защита, както и извършването на специализирани операции от авиационни оператори.