Лозата и асмата са известни като калиеволюбиви. Калият е необходим в големи количества, често в по-големи дози от азота, особено при грозде, отглеждано за производство на вино. Той е особено важен при наливането на гроздовете. Износът на калий с гроздето - 2,5-7,0 кг/дка.

Елементът е много важен, защото участва в активния транспорт на захарите от листата към плодовете. Има важна роля за качеството и големината на гроздето и добива.

Лозите имат по-големи нужди от калий, в сравнение с тези за азот.

Обичайната практика е калият да се внесе преди началото на зреенето на гроздето.

При ниски нива на калий в почвата и листата е подходящо листното приложение във фазата начало на зреене на гроздето.
Калият има ефект върху общата киселинност, подпомага неутрализирането на киселините в гроздовият сок.

Недостигът му се вижда осезателно в средата или края на лятото, като хлороза и/или предевременно окапване на листата. Пожълтяването започва от краищата на листата и напредва към центъра.

При белите сортове хлорозата е жълта, а при черевните сортове хлорозата е червена или кафява.

При случаи на среден недостиг на калий тъканта около проводящите тъкани остава зелена.

Силният недостиг на калий води до развитие на по-малък брой леторасли, забавен и намален растеж, залагане на по-малко плодове и по-нисък добив. При липсата му гроздовете са сбити и узряват неравномерно.

* Калцият е много важен за добива и е критичен за някои качествени показатели, като здравина на кожицата на зърното, устойчивост на болести, намаляване на гниенето на гроздовете. Недостигът води до опадване на гроздовете и зърна. Калцият е много важен за доброто качество на кожицата.

Износът на калций с грозда - 4,0-8,0 кг/дка.

В някои случай той е по-важен или също толкова важен, колкото азота. Почти 40% от калция отива в листата и за растежа на лозовите пръчки.

Калцият се усвоява в най-големи количество от развитието на листните пъпки до залагането на плодовете.

Нужно е листно и почвено приложение. При недостиг на калций лозите стават много чувствителни на ниски температури.

Калцият е нужен на лозите в големи количества. Около 40% от него се усвояват от лозите в периода от развитие на листните пъпки до залагането на плодовете. Много е важен за осигуряване на еластичността на клетките, това намалява натиска от болести и намалява напукването на гроздето късно в сезона. Затова листното приложение на калций е много важно за качеството на гроздето.

Дефицитът му води до преждевременно узряване на гроздето и мека кожица. Пръскането с калций по време на началото на зреенето на гроздето ще намали напукването на гроздето.

Калий се внася преди началото на зреене на гроздето, при липса на елемента дори може да започнат да падат листа
Калий се внася преди началото на зреене на гроздето, при липса на елемента дори може да започнат да падат листа