Осигурете фуражи, богати на бета-каротин – например бяла лупина. Бобовата култура съдържа 40-45% протеини и 10% мазнини и е идеален заместител на соята

От 500 известни природни каротеноиди бета-каротинът (провитамин А) е с най-висока биологична активност. Въпреки че преживните животни могат с помощта на микрофлората на предстомашията си да синтезират повечето от витамините, бета-каротинът e незаменим компонент и трябва да постъпва с фуража.

В организма бета-каротинът има следните функции:

* явявайки се провитамин А, той служи за негов източник (теоретично една молекула бета каротин може да се разбие на две молекули витамин А. Но в организма бета-каротинът преминава във витамин А едва частично);

* стимулира синтеза на прогестерон, който е необходим за образуването на маточната лигавица;

* независимо от ролята на провитамин А каротинът действа като антиоксидант, като подпомага хормоналната активност и укрепва имунитета.

И въпреки че на практика бета-каротинът има много по-голямо значение за едрия рогат добитък много от неговите свойства все още не са докрай изучени. Според последни изследвания бета-каротинът изпълнява специфична роля при възпроизводството, но при това той не може да бъде заменен от витамин А.

Съдържанието на бета-каротин във фуража силно варира

И за това му влияят много фактори: видът на растителната култура, фазата на залагане, използването на изкуствени торове, на пестициди, климатичните условия, технологията на подготовка на фуража и др.
Многобройни тестове показват, че средният процент загуби на бета-каротин при силажиране съставлява около 30%.

Загубите на бета-каротин в процеса на храносмилане по пътя от устата до червата съставляват от 4,2 до 15%. По тази причина преживните, на които изхранват груби и сочни фуражи, не задоволяват потребностите си от каротин. Това особено се отнася до дажби с високо съдържание на царевичен силаж.

Освен това

с повишаване на млеконадоя

кравите трябва да получават повече енергия и хранителни вещества, в това число и бета-каротин. По този начин природните източници не могат да попълнят неговия недостиг при прилагането на съвременните интензивни технологии на хранене на едрия рогат добитък.

През последните няколко десетилетия най-важната причина за бракуване на млади млечни крави и за неоправдано високия процент ремонт на стадото, които формират сериозни проблеми с млечната продуктивност и съответно огромни финансови загуби за отрасъла, е неспособността за получаване на теле от крава. Този проблем е предизвикан от това, че съвременната генетика на едрия рогат добитък (наред със селекцията) е насочена към максимална млечна продуктивност и обуславя следните по-малко изразени признаци на разгонване при кравите в сравнение с преди 20 години:

* еструсът продължава средно 6,2 часа в сравнение с предишните 18 часа;

* количеството покривания днес са 6,3 в сравнение с предишните 8,8;

* рефлексът на неподвижност при кравите продължава едва 2,5 секунди при предишни 12-25 секунди;

* продължителността на разгонване в 55% от случаите съставлява 8 или по-малко часове;

* при 50% от разгонванията се наблюдават 5 и по-малко периоди на рефлекса на неподвижност на кравата;

* 15-25% от времето на цикъла кравите не показват признаци на активно разгонване (тиха разгоненост).

Зърното от бяла сладка лупина

има достатъчно високо съдържание на бета-каротин -

около 0,3-0,49 мг%, токоферол - 3,9-16,2 мг%, както и на каротеноиди - 10-21 мг%, като при това 90% от тях е каротин.
Така че с включването в дневната дажба на кравите само на 20% лупина може да подсигурите на поголовието си необходимото количество каротин. 

5 предимства на бялата лупина  Бялата лупината не е ГМО, по-малко горчива е от черната лупина, която не се препоръчва за изхранване и животните я ядат с апетит

Бялата лупината не е ГМО, по-малко горчива е от черната лупина, която не се препоръчва за изхранване и животните я ядат с апетит

1) Лупината е богата на белтъчини - 32-38%. По съдържание на белтъчини в семената и зелената маса бялата лупина не отстъпва на най-добрите фуражни бобови растения - детелина, грах, фия и др. Тя може да замести от 65 до 100% от соевия шрот в дажбата за пуйки, телета, агнета, прасета и млечни крави.

2) Не е взискателна към условията за развитие - дава високи добиви на зърно и зелена маса на леки песъчливи и глинесто-песъчливи почви.

3) Обогатява почвата на азот и на органични вещества - особено подходяща за отглеждане в райони с песъчливи почви, бедни на хранителни вещества, както и за ферми, произвеждащи биологична продукция.

4) Подобрява структурата на почвата и предотвратява ветровата ерозия благодарение на дълбоко проникващата коренова система.

5) Сухо- и студоустойчива, което я прави особено подходяща за отглеждане в условията на нашата страна.

Бялата лупината се използва при изхранване в смеска 15-20% с житни и царевица
Бялата лупината се използва при изхранване в смеска 15-20% с житни и царевица