Заради повечето валежи се очаква да има много плевели

Плевене, съкращаване на летораслите, пръскане и окопаване – това са част от агротехническите мероприятия, които трябва да се извършват в лозовите насаждения през месец май.

Важно е да се напомни, че преди започване на пръсканията, е добре да се направи една от майските зелени операции - съкращаване, за да отпадне ненужната листна маса - филизи и долни листа. По този начин ще се създават и необходимите оптимални условия за проветряване и просветляване на стъблата на лозовите насаждения.

Да отбележим, че се пристъпва към пръскане, когато лозето е добре оплевено, което ще е нелека работа за стопаните след продължителнте валежи в страната тази година.

Според специалисти, там, където лозята са силно заплевелени, може да се наложи да се пристъпи към третиране с хербициди - тотални или селективни.

След употребата им машините трябва да бъдат много добре почистени, тъй като има опасност от изгаряне на растенията при следващо пръскане, където това става с прикачна техника.

Известно е, че пръсканията при необходимост продължават до август, така че отсега могат да се набавят основните препарати.
Като агротехническо мероприятие от голямо значение са и редовните почвени обработки, които също не позволяват на плевелите да се размножат.

Редовното окопаване няма да позволи плевелите да избуят
Редовното окопаване няма да позволи плевелите да избуят