Два вида вредители - гроздовите молци и акарите, обикновено нападат лозята през месец май и не трябва да се подценяват.

Още през първото десетдневие трябва да се извършат подробни наблюдения. А при необходимост да се предприемат своевременни растителнозащитни пръскания срещу гъсениците от първото поколение на шарения гроздов молец. Той поврежда бързо ресите, които обвива с паяжина.

Борбата срещу него трябва да се насочи срещу първото му поколение. Правят се две пръскания, през 10-12 дни, срещу гъсениците с регистрираните у нас препарати: Дипел ДФ – 0,05%, Кораген 20 СК – 0, 02%, Карате Зеон 5 КС – 0,02%, Циперфор 100 ЕК – 0,05%, Шерпа 100ЕК – 0,04%, Ламдекс екстра – 0,1%, Синеис 480 СК – 0,015%, Суми Алфа 5 ЕК – 0,025% (Оазис) и др.

В началото на месеца е редно да се проследи и за установяване на наличието на жълт лозов акар. Първото третиране срещу него се провежда при дължина на леторастите 8-10 см, а следващото – след 10-15 дни с някой от регистрираните акарициди: Ширудо – 0,025, Шоши – 25 СК – 0,025%, Аполо 50 СК– 0,04%, Диабло – 0,05%, Бермектин – 0,05%, Лоата – 0,05%, Лимоцид – 0,2%, Натуралис – 0,1%, Нисоран 10 ВП – 0,075%.

Срещу жълтия лозов акар борба започва да се води при леторасли с дължина 8-10 см
Срещу жълтия лозов акар борба започва да се води при леторасли с дължина 8-10 см