Най-често допусканите грешки на пчеларите с по-малък опит е, че, като третират с варостоп с по 1-2 лентички или с варотом с по една лентичка силни семейства, кърлежите не умират.

Опасностите са две:

1) Не се постига нужният ефект и не се унищожават намиращите се в кошерите кърлежи.

2) Поради ниските концентрации на акарицидното вещество останалите кърлежи привикват и стават резистентни - устойчиви на съответния препарат.

Затова трябва стриктно да се спазват указанията за приложение от две до четири лентички от варостопа или една до две от варотома, според силата на семействата.