Благоприятните дни през април с положителни температури са подходящи за попълване на местата на пропадналите лози.
За да имате успех, когато правите това в по-стари масиви, за предпочитане е да използвате отводи от по-старите корени.
Това е така защото, ако се използват млади лозички, има риск те по-трудно да оцелеят, поради факта, че ще бъдат подложени на силно засенчване от старите растения.