Когато е по-хладно, непременно подхранете

Любителите лозари, които по една или друга причина не извършват в началото на април пролетните окопавания на лозите и асмите трябва да имат предвид и да запомнят едно основно правило. А именно, че не е редно почвата в лозето да се обработва тогава, когато настъпи периодът на цъфтежа.
Не трябва да се прави това и при доста хладно време, защото тогава съществува риск от изресяване.

Пролетното подхранване

пък също трябва да отговаря на определени правила. А именно важно е да се отбележи, че ако то се пропусне, е възможно това да се отрази на нормалния и равномерен растеж на лозниците, съответно и на добива.
Затова трябва да се направи навреме с азотсъдържащи торове, като най-често се използва от стопаните амониева селитра.

* При плододаващите лозя е много по-добре торенето да се направи на два пъти – веднъж преди цъфтежа, а вторият път – при наедряване на ягоридата.

* В младите лозови насаждения обаче азотните торове е редно да се внесат наведнъж и това да се случи рано напролет.

При плододаващите лозя подхранването да се направи на два пъти, при младите наведнъж
При плододаващите лозя подхранването да се направи на два пъти, при младите наведнъж