Европейската комисия стартира обществена консултация, която има за цел да събере мнения за различни варианти на политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските храни. Целта на политиките е да подкрепят прехода към по-устойчиви хранителни системи и подтикнат потребителите към балансиран хранителен режим, като същевременно засилят глобалната конкурентоспособност на земеделските стопани и хранителни предприятия от ЕС.

В допълнение, консултацията търси обратна връзка за различни варианти за актуализиране на прилагането на политиката, което ще я направи по-опростена и по-ефективна за бенефициерите, изпълнителните органи и националните органи.

Консултацията е отворена от 31 март до 23 юни 2021 г.

Политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските храни помага на земеделските производители и хранителния сектор да продават своите продукти на все по-конкурентен глобален пазар. Тази обществена консултация е част от ревизия на политиката, обявена в стратегията "От фермата до трапезата", която има за цел да засили приноса за устойчиво производство и потребление в съответствие с преминаването към по-растителна диета, с по-малко червено и преработено месо и повече плодове и зеленчуци.