Тя определя колко и каква ще е реколтата

Резитбата е от основните грижи, които са от значение за всички овощни видове, включително и за малината. Наред с обработката на почвата, торенето и напояването, тя е ефикасно средство за регулиране на растежа и плододаването на растенията. Крайната цел на резитбата е получаването на ежегодни високи и качествени добиви.

През първите години

Резитбата на малиновите растения през първите 1-2 години е от съществено значение за оформянето на храстите.

* Новозасадените малинови издънки се съкращават на 20-25 см от почвената повърхност, което допринася за по-доброто им прихващане и за израстване на нови силни издънки.

* След покарване на новите издънки, старите се изрязват ниско до земята, като това става обикновено през май.

* През втората година рано напролет се избират по две-три издънки на растение за плододаване, като върховете им се съкращават на 15-20 см, а всички останали издънки се изрязват до основата.

* През третата-четвъртата година броят на плододаващите издънки се увеличава и насажденията встъпват в пълно плододаване. Вътре в редовете се извършва резитба за прореждане, при която се изрязват нападните от болести и неприятели, счупените, повредените от студовете, слабите, сгъстяващите и израслите извън редовете издънки.

При плододаване

В плододаващите насаждения на линеен метър се оставят от 10-12 до 16-20 по-силни издънки, по възможност равномерно разпределени в редовата ивица. Съкращаването се извършва след разпукване на пъпките, когато са очертани добре повредите от зимните студове. Оставените за плододаване издънки се съкращават с 10-30 см от върха, а при много силните и повече.

При ремонтантните сортове се премахват плододалите вече върхове. Когато при тези сортове се цели получаване на по-голям добив към края на лятото, който ще се формира върху новообразуваните издънки, може да се премахнат всички миналогодишни издънки до основата. По този начин се получава само лятно-есенна реколта.

Веднага след беритбата на плодовете плододалите второгодишни издънки се изрязват до основата, за да се създадат условия за по-добро огряване от слънцето и по-добро узряване на новите издънки.