Риск от пренос на зарази могат да носят животните, временно настанени в чужди землища дни преди разпределението на пасищата, алармират животновъди с постоянни обекти

Слабости в процедурата за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели на животновъдни обекти от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и тази година смущават реалните фермери от страната. 

Проблемът е, че законът позволява на стопани с временни селскостопански обекти да местят животни в отдалечени землища, за да докажат, че имат животни и право на ползване на съответните площи. Тези пасища обаче няма да бъдат ползвани от тях през годината, но субсидиите от тях ще се взимат. 

Това се случва броени дни преди преди крайния срок за подаване на заявления за разпределението на пасища и мери от Общинския поземлен фонд - 10 март, запознават ни с проблема наши събеседници, дългогодишни фермери с постоянни животновъдни обекти от района на Странджа. 

Те ни изпращат снимки на "имитация" на прокари (обособено място за извъшване на ветеринарномедицинска и зоотехническа дейност, които са задължителни по Наредба Наредба № 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти), които животновъдите с временно присъстие изграждат само за да отговорят на изискванията. 

"Животното не може да се вкара там, камо ли то да се фиксира и да се правят манипулации", обясняват фермерите.

Опасенията им за това са:

Първо, по този начин се накъсват пасищата в землището на селото и местният фермер ще бъде затруднен да прекарва стадото си към свои пасища.

Второ, тези пасища ще бъдат заградени и оставени и няма да се ползват нито от местните жители, нито от фермера, на когото общината ги е предоставила. 

Трето и най-належащо е, че това временно транспортиране на животни носи риск за пренос на зарази. Защото в случая се транспортират от места, граничещи с Турция.

На този етап, малко преди разпределението на пасищата в страната, промени в закона са невъзможни. Но сега фермерите с постоянни животновъдни обекти апелират БАБХ да предприемат мерки, особено в пограничните райони. За да не се стига дотам родното животновъдство да бъде покосено от поредно заболяване.  

* Повече по казуса, следете в. "Български фермер".