По петурите лозата има невидими с просто око отворчета – това са нейните важни органи, наречени дихателни устица.

От горната страна на листата те са сравнително малко на брой – около 200, докато от долната страна са изключително много.

Заразяването с мана например става именно чрез тези устица, затова опасността е по-голяма от долната страна на листата.

Имайте предвид това при пръскането на лозите!
04-4 Така изглеждат под микроскоп устицата, през тях листата се