По формата, големината, нарязаността, мъхнатостта, цвета на нервите и есенното оцветяване на листата сортовете лози също се различават.

* Листата са много големи при Широка мелнишка лоза и Чауш, големи са при Памид и Мавруд, средно големи са при Гъмза, малки – при Ризлинг италиански.

* Листата са дълбоко нарязани при Чауш, докато при Гъмза – по-слабо.

* Повечето сортове имат мъхнати листа от долната си страна – така е при Мавруд и Чауш. При Болгар и Царица на лозята обаче те са голи, без мъх.

* Цветът на нервите също може да ни ориентира – той е зелен при Гъмза и Болгар, но червено-виолетов при Памид и видовете Мискет.