При зимната резитба една от най-важните цели е короната да се формира правилно. Тя, разбира се, е различна и зависи от овощния вид, както и от възрастта на дръвчета. По принцип основна резитба за формиране на короната се прави през първите няколко години, а следващите спомага за правилното й поддържане.

* При зимната резитба основно се режат или съкращават клончетата на дръвчетата. Целта е да се ограничи продължителя на водача, при формировките, които имат такъв, и да се да се съкратят скелетните клони и разклонения.

* Премахват се и всички клонки, които растат навътре в короната и евентуално могат да причинят зашумяване на дървото.

* Задължително се режат всички клонки, които са счупени, наранени или измръзнали, ако се установи че има.

* Прави се и т. нар. санитарна резитба, ако не е направена през есента, която включва всички нападнати и заразени от вредители клонки.