Сеитбата да се съобрази със състоянието на полето

24 септември 2020
Растениевъдство
13176
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Силно заплевелените да се третират със хербицид преди обработката, семената да се обеззаразят срещу болести и неприятели, съветват агроспециалистите

Време е за есенна сеитба! След изминаващия сезон, който се оказа доста тежък за някои производствени райони, фермерите тръгват малко неуверено към новия.

В последната десетдневка на септември, когато сеитбата би трябвало да тече с пълна пара, тя все още не е започнала. Разбира се, причините за това са съвсем разбираеми. Суша е почти в цялата страна. На някои полета, където паднаха валежи, земеделците успяха да направят обработки, на други все още се извършват, макар и при не много благоприятни условия. Като цяло обаче повечето производители споделят, че няма да бързат със сеитбата, ще изчакат поне до началото на октомври. И това е следствие на наблюденията, които имат през последните години, т. е. как се представят по-ранните и по-късните посеви.

Истината е, че повече от всякога сеитбата, а и предшестващите, и последващите практики, трябва да са много добре обмислени, както и преценени съобразно

климатичните условия за периода в дадения район

На повечето места няма достатъчно влага, за да се подготвят добре почвите за есенниците. При пшеницата това не е толкова фатално, но при рапицата – не е така. Маслодайната култура се нуждае от добра почвена влага, за да може семената да покълнат и поникнат нормално. Важно е растенията да се развият, като още през есента да достигнат фазата за яровизация, т. е. подходяща за презимуване.
Затова от изключително значение е обработките да се съобразят със състоянието на почвата. Препоръките са да не се правят такива обработки, които да изваждат почвения слой, който е с влагата, за да не се изпарява. Необходимо е тя да се запази, като за целта се правят минимални обработки. Трябва да се следи и прогнозата за времето, кога ще паднат валежите. Евентуално, ако вероятността е над 60-70% - да се сее рапица, за да могат

семената безпроблемно да покълнат

а младите поници да се вкоренят благодарение на влагата.
Ясно е, че повече от агротехническите дейности от технологията на отглеждане -почвообработки, торене, растителна защита, трябва да са съобразени с условията за периода, още повече че в някои райони влагата не е достатъчна. Например плевелите са много пластични растения. Те покълват и поникват при много по-ниска влага, отколкото културните растения. Затова много бързо след жътвата и на есенниците, а вече и на пролетниците, се виждат силно заплевелени полета. Затова трябва много внимателно да се прецени ситуацията на всяко отделно поле, за да се реши проблемът със заплевеляването.
Важно е да се реагира в зависимост от плевелния състав, разяснява Иван Дражев. Ако полето е заплевелено само с едногодишни, т. е. плевели поникнали от семена – една обработка с дискова брана е достатъчна. Ако обаче са многогодишни видове, като балур, троскот, пирей, паламида, повитица,

трябва да се направи пръскане с препарати

съдържащи глифозат. Извършва се когато плевелите са поникнали на 10-15 см и има достатъчни листна маса. Третирането става във вечерните часове, когато температурата е по-ниска - под 26-27 градуса. След това се изчаква 2 седмици, за да може хербицидът да унищожи напълно плевели.

Когато се извърши само почвообработка, има сериозни рискове да се увеличи плътността на заплевеляване, тъй като органите на дисковата брана ще нарежат коренищата и ще им направят един вид вегетационно размножаване.

Така че според заплевеляването да се прецени. Да се избере подходящ хербицид или да се направи само лека повърхностна обработка, разбира се, плевелите трябва да бъдат в една по-ранна фаза, за да може да се унищожат с нея.
За самата сеитба препоръките са ясни.

Рапица изисква градинска обработка

т. е. идеално структурирана почва - без големи буци. Много важно мероприятие е валирането - след последната почвообработка, и второ след сеитбата, за да се осигури твърдо легло за семената, предвид това че са много дребни и трябва да имат добър контакт с почвата. Така могат да абсорбират почвената влага и безпроблемно да покълнат и поникнат.

Пръскането с почвен хербицид е според наличието на влага в почвата. Ако няма – не се препоръчва, т. е. под 70% ППВ не трябва да се ползва почвен хербицид, а да се отиде направо на вегетационен хербицид, разяснява Иван Дражев. За контролиране на плевелите през вегетация има голям набор от продукти на база клетодим, флуазифоп-П-бутил, циклоксидим, квизалофоп – има много търговски марки, подходящи за житни плевели и самосевки. За широколистните плевели наборът от хербициди е по-малък. След вегетация има регистрирани два препарата на база клопиралид - лонтрел и клиофар и един трикомпонентен, съдържащ клопиралид, пиклорам, аминопиралид. Това е препаратът галера, който за момента е най-широкоспектърният противошироколистен вегетационен хербицид при рапица. Той

контролира всички най-важни плевели, който се развиват

с изключение на дивия синап, за който засега няма решение.
При Клиърфийлд технологията решенията са на база имазамокс за контрол както на житните, така и на широколистните плевели. Тук важно е да се следят фазата на развитие на културата - след кръстоска на рапицата и фазата на развитие на плевелите. Разбира се, ако няма едновременно развитие на житни и широколистни плевели, могат да се ползват хербициди от конвенционалната технология, а ако има само широколистни – да се третира само с галера, клиофар, лонтрел, а само при житни – с противожитните, от който има много продукти.
При пшеницата специалистите поставят акцент върху третирането на семената. Защо? През последните години на някои площи, предвид това, че пшеницата се отглежда като монокултура, се появиха много патогени в почвата. Особено внимание трябва да се обръща на род Фузариум, който причинява

фузарийно кореново гниене – сериозен проблем

през последните години.

Обеззаразяването е единственото и незаменимо средство за контрол на болестите, пренасяни със семена – твърда и праховита главня, разяснява Иван Дражев. Тъй като заразата е локализирана или по повърхността на семената при твърдата или в зародиша на семената при праховитата, и реално химическото решение е само в третирането, защото, когато растенията изкласят, тогава всъщност няма клас и дори и да се иска да се пръска – първо, няма с какво, и второ – самият клас е унищожен от главните. Така че нека да не се пропуска обеззаразяването на семената, тъй като то решава на 100% проблема с болести, пренасяни със семена. Част от заразата при твърда главня освен в семената е локализирана и в почвата, така че ако семената не са обеззаразени, по време на покълването или поникването

заразата от почвата може да се прояви

и да обхване младите кълнове и болестта е на лице. Наборът от препарати е много голям. Ако е само за глави, могат да се използват – еднокомпонентни продукти на база триазоли, дифеноконазол, тебуконазол, тритиконазол, а за фузарийно кореново гниене – дву- или трикомпонентни, при които към триазолите има добавени и други активни вещества.

През последните две години в практиката бяха внедрени т. нар. обеззаразители с молекули на карбоксамидите или SDHI. Реално тези молекули са много добри за обеззаразяване, тъй като действат срещу болести като фузариум, при болести в ранни фази от покълването и поникването, които напоследък са проблем и за България, ранни форми на видовете ръжда – на първо място кафявата, за голям съжаление вече и есента се появява, ранни фази на симптоми на септория. SDHI молекулите, които се използват в комбинация на триазоли, имат много добро действие срещу тези болести.

Когато тези зарази се контролират в ранна фаза

растенията се развият нормално, презимуват успешно и бързо възстановяват вегетацията си през следващата пролет. За тях също има широк набор от продукти, големите мултинационални компании имат такива фунгициди, така че фермерите, които искат малко по-висок клас продукти за контрол на блестите по листната маса есенно време, могат да ги използват.

През последните няколко години практиката показа, че сроковете на сеитба не са тези, които се препоръчваха доскоро. Климатичните условия, най-вече по-сухите есени, които имаме напоследък, налагат промени в сроковете на сеитба.

Затова трябва да се подхожда строго индивидуално. Предвид това, че времето е много топло и сухо през есента, а при такива условия често има проблеми с някои неприятели - най-вече житните мухи - хесенска, шведска, житна стъблена оса. Тези вредители се развиват в топло време и затова препоръката е земеделските производители да изтеглят сеитбата, когато времето позахладнее. Не само специалистите, но и фермерите са на мнение, че

сеитбата трябва да започне след 1 октомври

И още една важна препоръка предвид есенните неприятели по житните култури. Важно е семената да се обеззаразят и срещу тях. Фирмите имат решения и за контрол на неприятели, като за момента се предлагат два продукта – чист инсектицид за третиране на семена на житни култури срещу житни мухи и житен бегач, а вторият е комбинация на инсектицид и фунгицид. Така че земеделците, които смятат че има опасност от атака на есенни вредите, могат да направят обеззаразяване с инсектицид. Това ще даде едно спокойствие за контрол и на неприятелите в ранните фази след покълване и поникване на житните култури. Препаратите са на база пиретроидни активни вещества, които са с по-късно последействие в сравнение със забранените вече никотиноиди, които доскоро масово се ползваха в практиката, но все пак е едно добро решение. В момента някои фирми работят с нов тип продукти, от нов химичен клас, които в бъдеще ще бъдат внедрени за обеззаразяване на житни култури при споменатите неприятели. По този начин ще се даде ново решение, което ще има едно по-дълго последействие от сегашните пиретроидни инсктициди.

 

Още от Растениевъдство
0

Земеделските производители целят високи добиви, но и устойчивост на климатичен стрес. Семената на сръбския институт „Земун Поле“, включени в продуктовата листа на фирма Ай Ди Трейдинг

0

Уебинарът на китайския производител на безпилотни летателни апарати XAG представи Червената планета като стратегическа визия за решаване на проблемите с устойчивостта Учени и земеделски експерти се

0

И тази година земеделските производители започнаха есенната кампания с известни притеснения заради сериозната суша в края на лятото и началото на есента в почти цялата страна

0

От 26 октомври до 10 ноември 2020 г. се отваря втори прием по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза

0

От нея се произвежда вкусен и диетичен хляб, намира и разнообразни приложения в редица индустрии Ръжта е зърнено-житна култура, от която се произвеждат вкусен и диетичен хляб

Последни новини
0

Директни плащания не са фактор за конкурентоспособно зеленчукопроизводството, показва развитието на земеделието на Балканите На всеки 7 години, при всяка промяна на ОСП

0

Дресьорът Димитър Дочев с полезни съвети за стопаните на всякакви породи Ловният сезон е в своя пик, но ловът става удоволствие с добре обучено куче. Това казва Димитър Дочев от гр. Сеново, обл

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 13,4 млн. лева по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г

0

New Holland обяви, че е подписала споразумение за партньорство с Maschio Gaspardo. Италианският производител на машини ще произведе две гами дискови брани и плугове

0

Почти във всяка рецепта с гъби се използват печурки. Разбираемо е. Продуктът се предлага целогодишно в магазините и няма риск от отравяне. Но кладницата е превзела сърцата на любителите на изисканата

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Периодът, в който ябълково дръвче започва да цъфти и да дава плод, зависи от сорта, условията на отглеждане и качеството на почвата. Средно дървото започва да цъфти на възраст 5-6 години. За голямо...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Най-бързият мъж на планетата Кристиан Коулмън получи 2-годишно наказание за пропуснати проверки за допинг. Това съобщи международната федерация. Той е пропуснал 2 теста и веднъж не е попълнил правилно формата, в която заявява къде се намира. Така се събират три нарушения на правилата. Коулмън може да обжалва санкцията пред КАС в 30-дневен срок

Още един депутат напуска парламентарната група на БСП. Това е параолимпиецът Михаил Христов. Така напусналите червената група само за последния месец вече стават 8. Подадох си заявлението, решението ми е лично и не е продиктувано от никакви фактори, каза Христов пред "24 часа". "Когато има противоречия в отношенията в една група

Апарткомплексите ще грохнат, защото трудно се поддържат,  собственици масово не плащат таксите Нормативният хаос, в който съществуват апартаментните комплекси по курортите, лишава хазната всяка година от 60 до 100 млн. евро приход само от несъбраното ДДС. Това заявиха строителни предприемачи и инвеститори в такива комплекси