Ако миналата година гроздето ви е било с ниска захарност и с повече киселинност, както ни написа скоро читателят Марин Иванов от Стара Загора, това означава, че може би е било навестено от този неприятел.

В началото на юли трябва да се проведе второто пръскане срещу лозовата щитовка. В този период на лятото ларвите се разселват по листата, по летораслите, по чепките и започват бързо да смучат сок.
Как да ги разпознаете?
Ако забележите, че лозите ви започват да се изтощават, тази може да е причината. Изтощаването е постепенно, но от този неприятел лозите може и да загинат за няколко години.

Ако забележите, че гроздето ви изведнъж е започнало да издребнява, да знаете, че често причината е в щитовките. Както казахме, основният белег са снижената захарност и повече киселини.

Трябва да се пръска срещу неприятеля, на който мнозина не обръщат внимание, но той изтощава лозите. Може да се използва инсектицид като нуреле дурсбан - 7,5 мл, релдан 50 ЕК - 10 мл или друг, който ползвате тази година.