Ползите и перспективите пред инвестициите в автоматизираното земеделие е тема на специализиран уебинар, насочен към земеделските производители и бизнеса. Той ще се проведе на 18 юни от 16:00 ч. в платформата zoom на следния линк: https://zoom.us/s/97098202242, а съорганизатор на събитието е Българска стопанска камара. Достъпът е свободен.

Сред участниците в уебинара са Ивайло Симов - партньор в Eleven Ventures, Светлана Боянова - председател на Института за агростратегии и иновации и основател на AgroHub.BG, Иван Драгоев - технологичен директор на IndigoVerge и Ивайло Енев - изпълнителен директор на Ondo.

Уебинарът ще даде отговор на въпросите:

Какви са нагласите и очакванията на българските земеделски производители към навлизането на цифровите технологии в бранша?

Готови ли са инвеститорите да подкрепят иновативни решения, които да оптимизират трудоемкия работен процес чрез автоматизация в земеделието?

Имат ли технологичните компании достатъчно натрупан опит в сферата на Интернет на нещата (IoT) и индустриалната автоматизация, който да им помогне да разработят ефективни решения за устойчив растеж в земеделието?

До къде стигнаха българските компании в разработването и внедряването на интегрирани системи за автоматизирано управление на напоителния процес, торовнасянето, климат контрола и мониторинга за всички култури?

Автоматизираното земеделие позволява на производителите да наблюдават и анализират процесите в стопанствата си и да вземат прецизни стратегически решения за управлението им. Това им дава възможност за пълен контрол над влаганите ресурси, значително оптимизиране на дейностите и разходите, както и съществено увеличаване на добивите.

Икономическите трудности, породени от коронавируса в световен мащаб, доказаха необходимостта от форсирано развитие на дигиталните технологии в земеделието, тъй като те позволяват на земеделските стопани да бъдат устойчиви на всякакъв вид кризи и да си гарантират конкурентоспособност на своите производства в бъдеще.