Важно: Актуализиран график на приемите по ПРСР през 2020 година

16 януари 2020
Агробизнес
7137
 

МЗХГ публикува актуализирания график на приемите по ПРСР през 2020 година, след като на 15 януари 2020 г. на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 бе одобрен.
Актуализираната вече индикативна годишна работна програма предвижда стартиране на 15 подмерки.

Кои са те

Ще има приеми по следните подмерки:
Подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства с целеви прием за земеделски стопани от сектор животновъдство в периода януари - март 2020 г.
Засега е определен бюджет от 6 млн. евро и е ясно, че ще отпадне условието за допустимост, свързано с доказването на 33% доход за преходната година от земеделска дейност за животновъдни стопанства. Максималният размер за проект е 15 хил. евро.
Подмярка 5.1, която дава подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и събития ще отвори в периода февруари-март 2020 г., с общ бюджет от 23 млн. евро. Ще предоставя максимален процент на съфинансиране до 80% за публични субекти и 60-70% за частни.
Максималният размер на безвъзмездната помощ за проект до 2 млн. евро за частни субекти е 700 000 евро за кандидати отглеждащи свине, 500 000 евро за кандидати с птици и 200 000 евро за кандидати с овце и кози.
Подмярка 7.6 за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата в периода февруари - април 2020 г. ще има бюджет от близо 12.11 млн. евро, с максимално съфинансиране до 100% и максимален размер на помощта до 300 хил. евро - допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията.
Подмярка 4.3 за подкрепа за инвестиции в инфраструктурата – развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура, в периода февруари-април 2020 г. ще бъде с общ бюджет от близо 50.5 млн. евро, с максимално съфинансиране до 100% и максимален размер на помощта за проект до 1.5 млн. евро - за юридически лица и сдружения за напояване. До 6 мл. евро ще се отпускат за кандидата "Напоителни системи" ЕАД.
Подмярка 7.3 е за широколентова инфраструктура - създаване, подобрение и разширяване. Ще има втори прием в приода февруари-май 2020 г. с бюджет от 30 млн. евро и с включване към допустимите разходи и на харчове за организация и управление на проекти, но Държавна агенция "Електронно управление" е единственият допустим бенефициент.
Подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства ще пусне целеви прием за земеделски стопани от сектор животновъдство в периода март-април 2020 г. с максимален размер на помощта за проект до 500 хил. евро и максимален процент на съфинансиране 50%.
6.4.2 е за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства. В периода март-април 2020 г. ще започне с бюджет от 5, 257 млн. евро, със 70 хил. евро максимален размер напомощта за проект и 5 хил. евро нейн минимален размер на БФП. 85% е максималният процент на съфинансиране. Допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.
Подмярка 16.4 ще подкрепя хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки и ще приема проекти през март-април 2020 г., с бюджет от 8 млн. евро и с 500 хил. евро максимален размер на помощта за проект и максимален процент на съфинансиране 50-70%.
Подмярка 8.1 ще е за залесяване и поддръжка и в периода април-юни 2020 г. ще приема проекти с общ бюджет от 8.56 млн. евро и 300 хил. евро максимален размер на помощта за проект и 2.5 хил. евро минимален размер на финансирането - до 100% ще може да е максималният процент на съфинансиране.
Подмярка 19.1 с помощ за подготвителни дейности в периода април-юни 2020 г. ще има общ бюджет от 647 544 евро, 15 хил. евро максимален размер на помощта за проект и максимално съфинансиране до 100%. Тук допустими кандидати са МИГ, преминали оценка за административно съответствие.
Подмярка 4.1.2 за инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ще приема документи през април-май 2020 г., с общ бюджет от 5 млн. евро, максимален размер на помощта за проект до 25 хил. евро и при облекчени изисквания към кандидатите. Допускат се като кандидати земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро.
Подмярка 5.2 за инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и събития ще върви през май-юни 2020 г., с общ бюджет от 8 млн. евро, с максимален размер на помощта за проект до 1 млн. евро и максимален процент на съфинансиране от 100 процента. Могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнати освен това от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството.
Подмярка 1.2 за демонстрационни дейности и действия по осведомяване през май-юни 2020 г. ще е с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален размер на помощта за проект до 100 хил. евро и максимален процент на съфинансиране до 100%.
Подмярка 2.2 за консултантски услуги ще приема в периода май-юни 2020 г., с общ бюджет от 6 млн. евро и максимален процент на съфинансиране 80-100%, като Национална служба съвети в земеделието е единственият допустим кандидат.
Подмярка 19.3 - Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи през 2020 г., с индикативен бюджет от 4.47 млн. евро и максимален процент на съфинансиране до 100%, ще приема приекти на одобрени МИГ. Максималният размер на помощта за проект за подготвителна помощ ще е 10 хил.евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество, при максимален размер помощ за проект за изпълнение на проекти за сътрудничество 100 хил.евро за транснационално сътрудничество и 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.
Управителният орган уточни, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 -Агроекология и климат, 11 - Биологично земеделие, 12 - Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите, 13 - Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, и 14 - Хуманно отношение към животните не влизат в графика.
Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Още от Агробизнес
0

Собствениците на земи, които са служебно разпределени за обработване от арендатори, имат 10 години, за да получат рентите, плащани в дирекциите "Земеделие" по местонахождение на имота

0

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе 25 940 506 млн

0

Сериозни предизвикателства и трудности пред биопроизводителите отминаха през изминалата година. Въпреки това, те не могат още да отдъхнат, защото продължават не малко проблеми

0

Директните продажби са алтернатива за всички малки стопани Радина Иванова След дълги години съществуване като идея, първият фермерски пазар в България, макар и като социален експеримент

0

Предимства на Секатор POWER • Секатор Power e новото технологично решение от Байер срещу всички трудни за контрол широколистни плевели като великденче, мак, здравец и др

Последни новини
0

През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще бъде ветровито, преди обяд в Северна България, а след обяд и в Южна северозападният вятър ще е силен до бурен

0

Приоритетно трябва да се довърши подхранването с азотни торове Драгомир Атанасов, агрометеоролог През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от топло за сезона време

0

Българинът приема експерименти с вкуса, предпочита малки производители Българинът предпочита традиционни храни и напитки, но същевременно е отворен и за експерименти с вкуса – това показа конкурсът

0

Мит е, че челюстите му се “заключват” Питбул е общото наименование за кучета от породите американски питбул териер, американски стафордширски териер, стафордширски бултериер и всички възможни

0

Поленът, събран от медоносните пчели, обикновено се смесва с нектара, за да се прилепи към него. Така пчелите го придържат към задните крака. Пчелите рядко събират както полен

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:На някои от директните сортове листата също стават червени, но мноо често е от климатични промени и дефицит или излишък на елементи.
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Поне 140 млн. има заделени за тази и следващата година, с тях може да бъдат построени над 70 детски градини до 3 г. в цялата страна. Става дума за няколко села с предимно ромско население, където в момента няма градини, останалите случаи на недостиг са в големите градове и то предимно в София за 3-годишните

Над 15 хил. българи живеят в засегнатите райони, спешният телефон звъни почти постоянно. Има и много туристи. Това каза Таня Димитрова, генерален консул в Милано, през Би Ти Ви тази сутрин. Родители на български младежи, студенти в района със случаи на коронавирус, са съобщили, че ще ги приберат от страната

Няма никаква опасност за жителите на двете села, които се захранват с водата от помпена станция Чая. Отклонения в нормите на питейната водя няма, показаха го пробите, които взехме от двата сондажа, обясни тази сутрин пред Би Ти Ви Антон Глъбов от пловдивското ВиК. Сондажите са на близо 500 м от замърсената река Чепеларска