Силажната ферментация: Битка между “добри” и “лоши” бактерии

31 юли 2019
Животновъдство / Полезни съвети
4167
1 2 3 4 5
 

Силажната ферментация е по същество битка между "добри" и "лоши" микроорганизми. Изходът от битката, т.е. дали силажът ще бъде отличен или с недобро качество, а в някои случаи дори опасен за животните, зависи не само от качеството на нарязаната царевична маса (Таблица 1), но и до голяма степен от практиките, следвани по време на процеса на силажиране. В нашите публикации ще намерите ценни съвети за добри практики и съвети за подготовка и консервация на сенажите и силажите. Днес ще опишем процеса на ферментация, който протича в силажната яма. Правилното познаване на ферментационните процеси, които протичат в силажа, ще помогне на производителите да вземат най-добрите решения при приготвянето на силаж.

Желаните процеси, които протичат при силажирането, могат да бъдат описани в четири последователни фази:

Фаза 1: Дихателна, при която се разграждат хранителните вещества на растенията в присъствието на кислород (1 до 2 дни);

Фаза 2: Ранна ферментация, при която се произвежда оцетна киселина, мравчена киселина и други органични киселини, в резултат на растежа на факултативни аеробни бактерии, като ентеробактерии, които могат да живеят в присъствие (аеробни) или отсъствие (анаеробни) на кислород (1 до 2 дни);

Фаза 3: Млечнокисела ферментация от млечнокисели бактерии, които са строго анаеробни, т.е. те могат да растат и да се размножават само при липса на кислород (14 дни);

Фаза 4: Стабилна фаза, поради наличието на млечна киселина, която потиска по-нататъшното разграждане (неопределен период от време).

При пропуски в приготвянето е възможно да възникнат и две други нежелани фази, които могат да доведат до значителна загуба на сухо вещество и лошо качество на силажа:

1) Мастно-кисела ферментация от клостридии (или мастно-кисели бактерии), която може да възникне, ако млечнокиселата ферментация (фаза 3) не може да произвежда достатъчно млечна киселина за стабилизиране на силажа (фаза 4);

2) Аеробно разграждане, причинено от плесени и дрожди, които се развиват бързо, когато добре консервираният силаж е изложен на кислород след отваряне на ямата.

Фаза 1 - Дишане

След като растението се отреже, клетките губят структурите си, но те продължават да консумират кислород според уравнението:

C6H12O6 + 6 O2 > 6 CO2 + 6 H2O + 3.8 Mcal/kg

захар + кислород > въглероден двуокис + вода + топлина

Това уравнение показва, че дишането превръща захарта във въглероден диоксид (газ), вода (течност) и топлина. Така дишането води до загуба на сухо вещество и налична енергия. Освен това, отделената топлина при дишането повишава температурата на фуража. Температурите над 26-32 °C могат да причинят допълнителни загуби на хранителни вещества. Изследванията показват, че повишаването на температурата не е толкова високо в добре отъпканите силажи, както е в лошо отъпканите. Бързото отстраняване на кислорода е желателно, тъй като намалява както продължителността на дихателната фаза, така и свързаните с нея загуби на хранителни вещества.

Обикновено дишането продължава един до два дни, но се извършва винаги докато кислородът присъства в силажа. По този начин уплътняването на силажа и отстраняването на възможно най-много въздух ще намали до минимум загубите при дишане.

Фаза 2 – Ентеробактериална ферментация

Тази фаза понякога се описва като фаза на забавяне или латентност от някои автори. Както и да се нарича, съдбата на силажа зависи в голяма степен от изхода на тази критична фаза на ферментация.

В прясно прибрания материал има огромен брой микроорганизми, като повечето от тях са нежелани за процеса на консервиране при силажа. Повечето от тези микроорганизми изискват кислород, за да се развиват, а доброто утъпкване води до „естествен подбор“ и намаляване на видовете бактерии, които могат да се развиват в силажа.

С отстраняването на кислорода и започването на ферментацията, бактериите, които преобладават, са тези, които имат способността да живеят или в присъствието, или в отсъствието на въздух (факултативни аеробни бактерии). Тази група включва ентеробактериите, които превръщат захарите в различни органични киселини (мравчена киселина, оцетна киселина, млечна киселина и понякога маслена киселина), въглероден диоксид (CO2) и водород (H2). Тези киселини са отговорни за ранното намаляване на рН в силажа.

Тъй като ферментацията продължава, ентеробактериите стават по-малко конкурентни от млечнокиселите, тъй като са силно чувствителни към ниското рН. Растежът на ентеробактериите спира, когато рН падне под 4.5, което обикновено се случва в рамките на няколко дни след силажиране. Въпреки това ентеробактериите са склонни да се задържат за по-дълги периоди в силаж, където рН намалява твърде бавно, какъвто е случаят при силажи с ниско съдържание на сухо вещество и висока влажност.

Фаза 3 – Млечнокисела ферментация

Млечнокиселите бактерии започват да доминират във ферментационния процес, след като рН на силажа падне до 5.5 - 5,7 (от 6,5 - 6,7 по време на силажирането). Няколко вида млечнокисели бактерии могат да живеят в присъствието на кислород, но повечето са строго анаеробни, което означава, че кислородът е токсичен за тях. Реакцията, описваща млечнокиселата ферментация, е проста; една единица (молекула) захар се разделя на две единици (молекули) млечна киселина:

C6H12O6 > 2 C3 H6O3

захар млечна к-на

Някои видове млечнокисели бактерии произвеждат само млечна киселина (както е посочено в горното уравнение), те се наричат "хомоферментативни" бактерии. Обаче, други видове млечнокисели бактерии, наречени "хетероферментативни" бактерии, произвеждат млечна киселина и други крайни продукти като оцетна киселина, въглероден диоксид. Хетероферментативните видове са за предпочитане при силажирането, тъй като те произвеждат освен млечна киселина, която има силно консервиращо действие, и оцетна киселина, подобряваща стабилността на силажа при излагане на въздух след отваряне на ямата. В качествените силажи млечната киселина винаги е преобладаващ краен продукт на ферментацията. Правилната млечнокиселина ферментация зависи от следните три фактора:

• Броят на млечнокиселите бактерии, присъстващи по време на силажирането;

• Наличието на достатъчно количество ферментиращи захари;

• Липсата на кислород в силажа.

Броят на млечнокиселите бактерии, присъстващи в зелената маса по време на силажирането, може да варира от по-малко от 1000 до около 20,000,000 за грам пресен фураж и тяхното количество не може да се контролира. Затова изследванията са фокусирани върху инокулацията на силажа с щамове на млечнокисели бактерии. Когато се прилага, инокулантът за силаж трябва да осигури най-малко 100 000 бактерии на грам от силажирана царевица, за да бъде ефективен.

Фаза 4 - Стабилен силаж

След около 14 дни ферментация, добре запазеният царевичен силаж съдържа 1,5 до 2% млечна киселина, а рН може да варира от 3,8 до 4,2. Силната киселинност, създадена по време на Фаза 3, води до нещо като "полу-стерилизация" на силажната маса, т.е. целият бактериален растеж се спира и в крайна сметка растежът на самите млечнокисели бактерии се инхибира. Тази стабилна фаза може да продължи месеци (дори и години), докато ямата остане затворена и защитена от кислород. Поради това е важно ямата да се покрие с подходящ найлон, който да запечатва добре и да има ниско ниво на пропускливост на въздуха.

Царевичният инокулант BioCool® EXTRA HC, предлаган от HL-Topmix, скъсява ферментационния процес, с което намалява нежеланите загуби вследствие ферментацията от “лошите” бактерии. След отварянето на силажната яма се забавя вторичната ферментация благодарение на оцетната киселина, продуцирана от Lactobacillus buchneri. С използването на BioCool® EXTRA HC вие свеждате до минимум загубите в силажната яма и целодажбената смеска, с което си гарантирате повече мляко за единица храна.

Още от Животновъдство / Полезни съвети
0

Като се изключат сезонното линеене и канибализмът, домашните птици може да започнат да губят оперение и по други причини.  Те могат да бъдат: - Недостиг на аминокиселини, витамини

0

При някои свине-майки млякото намалява или спира напълно във всички цицки на втория-третия ден след началото на лактационния период. Най-често това става поради възпаление (мастит) цицките поради

0

Чревната спирохетоза може да получи широко разпространение в птицефермата, като се има предвид значителните промени, които ще настъпят през следващите години по отношение на постепенното намаляване

0

При изграждането на свинеферма необходимо да се определи не само общият производствен капацитет, но и броят на главите в едно помещение. Трябва да се вземе предвид въздействието на гъстотата на

0

За образуването на коластра и мляко кравата се нуждае от голямо количество хранителни вещества и енергия. Същевременно именно през този период апетитът на кравата намалява и изяденият фураж покрива

Последни новини
0

Това е най-добрият начин за подхранване на пчелните семейства. За тази цел в подходящ съд се смесва 8% течен, нектарен мед (от здрави семейства) с 20% мека вода (дъждовна

0

През септември и октомври се прибират орехите. Зрелостта на плодовете е сортова особеност, като съответно в планинските и полупланинските райони тя настъпва по-късно.

0

Според тях от фонда е създаден хаос с наредбите, по които се избират доставчици по програмите „Училищен плод“ и „Мляко“, пише БНР. Двете програми имат осигурено европейско финансиране и битката за

0

Максимално постижимата плътност без риск от разкъсване на бали, намаленото замърсяване на фуражите за животни и елиминирането на остатъци от канап, останали на балата или на полето

0

Количеството на меда се определя най – точно чрез претегляне на всяка пита с ръчно пружинно кантарче или се преценява окомерно. Когато количеството на храната е недостатъчно

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Зърната се напукват по две основни причини - от оидиум, и от преовлажняване. Докато в първия случай става дума за заболяване, което Вие твърдите, че няма, то във втория - при преовлажняването, трябва...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Българският шампион "Лудогорец" е на път да сътвори поредния си футболен подвиг в Европа. След като губеше на полувремето 0:1 от руския гранд ЦСКА, само за пет минути - между 48-а и 52-а, разградчани вкараха три гола и обърнаха резултата до 3:1. Централният защитник на гостите Игор Дивеев откри за гостите още в 11-ата минута с глава след

Английски прокурор обясни защо са дали малка присъда Убиецът на Венцислав Маргинов в Англия е осъден само на 6 г. затвор, тъй като разследващите не са открили доказателства той да е имал намерение да нанесе наистина сериозна вреда на българина. Това стана ясно от изявление на старши прокурор Анджела Роуан

“Каня ви на 30.09. в зала 1 на НДК да отпразнуваме заедно моя 50-годишен юбилей”, написа в официалната си страница във фейсбук народната певица Николина Чакърдъкова. Тя имаше рожден ден в началото на септември в семеен кръг, а в последния ден на месеца ще направи празника още по-вълнуващ за себе си и феновете си в най-голямата зала на НДК