Въпрос на читател

 

Сярата присъства в удобни формулации

 

Прашенето има неудобства и рядко се практикува "Уважаема редакция, може ли някой да каже или напише, защо никаде няма обикновена сяра на прах  в тази наша държава?"

С уважение Георги Георгиев, гр. Варна

 

ОТГОВОР

В близкото минало масово се практикуваше прашенето със сяра на прах. Тази практика се прилагаше главно при лозята срещу оидиум. Сярата на прах се прилагаше и в овощарството за борба с брашнестата мана при ябълките, прасковите и други култури.

ПРАШЕНЕТО ВЕЧЕ НЕ СЕ ПРАКТИКУВАПри прашенето със сяра често се получават пригори от фитотоксичност, особено при температури по-високи от 25рС. Освен това самото прашене е практика, която не е много приятна за човеко, който го прави.

ИМА ГОТОВИ ПРОДУКТИФитофармацефтичната промишленост непрекъснато се развива и вече има създадени по-удобни и безопасни за приложение формулации, които съдържат активно вещество сяра. Такива са Акоидал ВГ, Кумулус ДФ, Тиовит Джет 80ВГ, Тиозол 80ВП и др. Всички те съдържат 80% сяра и се използват като фунгициди с контактно и фумигантно действие срещу същите болести и култури, както сярата на прах.