Симптоми се забелязват върху всички растителни органи - листа, листни дръжки, понякога и по летораслите и плодовете

Сачмянката е болест, която вреди почти по всички овощни култури, но е особено опасна за костилковите видове. Най-често напада праскова, кайсия, череша, по-рядко - слива, вишна и бадем.

Симптомите, които се забелязват по растенията са сравнително еднакви, независимо от вида на патогена и нападнатата култура.

Болестта се разпространява върху всички растителни органи - листа, листни дръжки, понякога и по леторасли и плодове.

 • По листата се развиват дребни пурпурно-червени точки. В центъра им тъканта некротира и опада. При силно нападение напетняванията се сливат.

Петната са по-едри при заразяване на млади и бързо нарастващи листа. При по-късно заразяване на листата петната са по-дребни и рядко се перфорират.

 • Върху плодовете сачмянката се проявява във вид на дребни, червено-кафяви струпеи или струпейчета и тъмни петна, които по време на узряването хлътват и предизвикват деформации.
 • Върху летораслите петната са дребни, червеникави точки, леко хлътнали, от които се отделя смола

Заразата

Причинители на сачмянка по костилковите овощни видове са голям брой патогени – и гъби, и бактерии. Независимо от вида на причинителя заразяването се извършва през рани, през пъпки и листни отпечатъци, през устицата или директно през кутикулата на неповредените растителни тъкани.

Разпространението на спорите или бактериите става чрез дъжд, вятър или насекоми. Болестта е в състояние да се развива не само при хладни периоди през пролетта и лятото, но и през есента, а при по-топло време - дори и през зимата.

При отделните видове

 • Праскова

Характерни симптоми са петната по листата, които се запазват продължително време. Те некротират, а по-късно се наблюдава перфорация.

По младите леторасли се образуват дребни, червеникави точки, които се разрастват в тъмни елипсовидни, леко хлътнали петна. При силна повреда връхната част напълно некротира.

Около повредените участъци по младите клонки, често се наблюдава смолотечение. Ако заразата се развие по по-дебелите клони и клонки, се наблюдава интензивно смолотечение.

Върху плодовете на прасковата, най-често около дръжчената ямичка, се образуват струпеи, чиято коричка се олюшва, а на мястото й се отделят капчици смола.

 • Кайсия

Петната по листата бързо се перфорират и затова рядко се виждат некротични напетнявания. При силно нападение върху листата се образуват големи дупки, които приличат на изгризвания от насекоми.

По плодовете на кайсията рядко се наблюдават симптоми. Обикновено те се забелязват около дръжчената ямичка - дребни, червено-кафяви струпейчета. Много често те се намират в по-висока плътност откъм откритата страна на плода, могат да предизвикат некроза на кожицата.

 • Череша и вишна

Некротичните напетнявания по листата на черешата и вишната са сравнително едри и се запазват продължително време, без да се перфорират. Ако заразата се развие късно, могат въобще да не опадат.

Повреди по летораслите се наблюдават сравнително рядко.

Симптомите по плодовете са много характерни. Виждат се тъмни, почти черни петна, които по време на нарастването и узряването на плодовете хлътват и могат да залепнат за костилката.

Чувствителност

 • Висока чувствителност към сачмянка при кайсията има сорт Костюженска. Добра устойчивост имат сортовете Еревани, Землянична, Филипопол.
 • При черешите висока чувствителност имат сортовете Румънка и Дроганова жълта. Устойчив е сортът Раждавишка белвица.
 • От вишните чувствителни към сачмянка са сортовете Ботевградска вишна и Хейманов рубин.

Добри практики

Борбата срещу сачмянката е еднаква за всички видове, които се нападат. Освен редовната химическа защита е важно да се извършва и правилна зимна резитба. При нея се премахват и унищожават всички нападнати клони, клонки и леторасли.

Пръсканията започват още преди набъбването на пъпките и продължават и след това. Регистрирани са фунгициди срещу болестта при различни видове:

 • бордо микс - 375-500 г/дка - при праскова и кайсия;
 • витра 50 ВП – 150 г/дка – при кайсия;
 • еъруан СК – 400 мл/дка;
 • каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка – при череша, праскова, кайсия;
 • копрантол дуо – 400 г/дка – при кайсия;
 • косайд 2000 ВГ – 155-280 г/дка - при кайсия, 185-340 г/дка - при бадем;
 • купрохай 50 ВП – 150 г/дка - при кайсия;
 • мерпан 80 ВГ – 225 г/дка - при череша, праскова, кайсия;
 • фунгуран ДГ 50 ВП – 130-200 г/дка – при череша, 100-200 г/дка – при слива, 150-250 г/дка – при кайсия.

Важно!

Срещу повредите по плодовете трябва отново да се третира. Могат да се използват същите препарати.

Бадемът също се напада
Бадемът също се напада