Болестта е известна още и като червени листни петна.

Симптоми:

  • Най-разпознаваемите признаци на заболяването се наблюдават по листата. Това са петна, които са дребни и виолетово-червени на цвят.

Петната по листата се явяват през май. Когато условията са благоприятни за развитие на болестта, а именно хладно и влажно време, напетняванията покриват изцяло листата и причиняват масовото им окапване, дори може да се стигне до обезлистване на дървото.

  • При сортовете, които са чувствителни на болестта, петна се забелязват и по дръжките на листата и плодовете, също и по младите леторасли. Те са удължени и черни.
  • По плодовете петната трудно се различават от петната на сачмянката.

Мерки срещу болестта

Препоръчително е да се извършат най-малко три предпазни пръскания. Ориентировъчно те трябва да се проведат:

  • след прецъфтяването;
  • около 11-12 май;
  • в края на май.

Могат да се използват фунгицидите: делан 700 ВДГ - 50 г/дка, сигнум - 30 г/дка, скор 250 ЕК - 0.03%, флинт макс 75 ВГ - 30 г/дка и др.

Засаждайте толерантни сортове!

Различните сортове череши и вишни проявяват различна чувствителност към бялата ръжда.

  • Сравнително най-високоустойчиви от вишните са: Кохова, Сладковишна ранна, Монтморенси и др.
  • Известна толерантност към тази болест имат сортовете череши Ранна черна едра, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла и др.
  • Най-силно чувствителни от вишните са сортовете Сенчеста морела, Унгарска и др., а от черешите - Наполеон, Бинг, Ламберт, Козерска, Техловицка и др.