Питате - отговаряме

Органичното торене е предпочитано от много хоби фермери за вилата

Какво да изберем, пита Веселка Дамянова от Старозагорски бани

Органични торове напоследък са предпочитаниот много хоби фермери, защото подобряват структурата на почвата и осигуряват всички хранителни елементи на лозовото растение, но не съдържат химикали, както ни пише Веселка Димитрова от Старозагорски бани.
Какво да избере за торене, ни пита тя.

ОТГОВОР:
От органичните торове може да използвате  оборският тор, птичият тор, компостът и др.

- Оборският тор, ако има откъде да го намерите и е добре угнил, се внася по 2-3 т на декар през 2-3 години.

- Птичият тор е много по-богат с хранителни вещества и се използва в по-малки количества - 250-300 кг на декар. Преди да се внесе в почвата, птичият тор се разрежда с вода и се оставя да ферментира 10-15 дни.

КОМПОСТЪТ Е СРАВАНИТЕЛНО ЛЕСЕН ВАРИАНТ

- Чрез компостиране може да се оползотворят най-различни растителни отпадъци, като лозови листа и леторасти, стъбла на зеленчукови растения, цвеклови листа, листа от овощни дървета и др.

- От събраните отпадъци, наредени на пластове, дебели 20-25 см, се изграждат купчини, високи до 1,5 м.

- Всеки пласт се покрива с малко пръст и се залива с вода или с торова течност.

- Отгоре и отстрани купчините също се покриват с пръст. След 6 до 8 месеца растителните отпадъци изгниват и компостът е готов за използване.