Тази година слънчогледът в района на Пазарджишко е в много добро състояние, като производителите очакват високи добиви.
Очакванията са средно за над 200 кг/дка, което се получава много рядко. В някои полета дори ще има добиви от 240-250 кг/дка. Слънчогледът е с много добро качество, защото при повече влага процентът на непълни зърна е по-малък, откъдето маслеността е по-висока, разясняват фермери.


Освен това царевицата, която е била засята навреме, също е в добро състояние. При по-късните сеитби, където е изпусната първата влага, поникването е по-рядко и там ще има по-ниски резултати. Въпреки това се очаква нормален добив, който за Пазарджишко е около 700-800 кг/дка. Все още е много рано да се правят точни прогнози, защото царевицата е зелена, но се вижда, че има достатъчно.

Засега очакванията за изкупните цени и за тези две култури, както за ечемика и пшеницата, са за много ниски стойности. Коментират се цени от 250 лева на тон при царевицата, при цени от 400 и 450 лева преди година, но тези очаквания не са реални. За слънчогледа със сигурност може да се каже, че цената е ниска, защото има реални сделки и е около 480 лева без ДДС за тон.