През последната година интересът на земеделските стопани в страната към биологичния сектор се повишава. Надяваме се да се запази тази положителна тенденция, като работим по привличането на нови биофермери чрез различни инициативи. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при официалното откриване на осмата международна конференция „Биологичното производство - предизвикателства и тенденции" в град Пловдив.

По данни на МЗХ, за последната кампания 2023 г. биологичните площи са се увеличили с 35 % спрямо предходната година. Броят на животните и пчелните семейства, отглеждани по биологичен начин също нараства, като най-осезаемо е при говедата и биволите - с над 120 %.

Заместник-министър Георгиева подчерта, че в програмния период 2023-2027 година е наличен набор от инструменти, които ще спомогнат за развитие на този вид производство. „За този период са заделени близо 410 млн. евро за биосектора в страната. Средствата са осигурени за компенсаторните интервенции „Биологично растениевъдство", „Биологично пчеларство" и „Биологично животновъдство" за плащания към земеделските стопани както в период на преход, така и за биолигично сертифицирани", припомни тя . По думите й, освен от възможностите за финансова подкрепа, земеделските стопани, които се насочили към сектора, могат да се възползват и от безвъзмездни съветнически услуги от страна на Национална служба съвети в земеделието, както и от инвестиционните интервенции за производство и преработка.

„Внедряването на нови методи и практики, използването на нови технологии и препарати са сред дейностите, които Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. насърчава чрез интервенцията за оперативните групи по ЕПИ- АГРИ.", обясни заместник-министър Георгиева. Тя каза още, че родното биологично производство има изключителни предпоставки за своето развитие заради запазената ни природа, съхраненото биоразнообразие и дългогодишните традиции в отглеждане на устойчиви местни сортове и автентични породи животни.