„Всички компании в хранителната верига искат да разхищават по-малко храна, но на практика това често е доста трудно", казва Сане Строоснидер, ръководител на програмата за предотвратяване на загубите и разхищението на храна в Университета във Вагенинген, Нидерландия. "Националните данни показват, че не намаляваме разхищението на храна достатъчно бързо. Компаниите се нуждаят от повече стимули за предприемане на действия."

В Нидерландия се изхвърлят около 25 % от цялата храна, което има огромни последици за климата и продоволствената сигурност. Нидерландското правителство има за цел да намали разхищението на храна наполовина до 2030 г. „Виждаме група от лидери, но за съжаление групата, т.е. по-голямата част от компаниите, все още не е започнала", казва Строснидер.

Причините за това са многобройни. Усилията са неангажиращи, понякога една политика работи срещу друга или разходите за различно оперативно управление или нов процес са по-високи, например при използването на остатъчни потоци за храна на животни. "Така че има много различни стимули за продължаване на разхищението. Трябва да ги премахнем и да ги заменим със стимули, които се борят с разхищението на храни," допълва Сане Строоснидер.

Още през април 2023 г. Университетът във Вагенинген написа доклад по поръчка на Министерството на земеделието, природата и качеството на храните за това как Нидерландия може да се придвижи по-бързо към намаляване наполовина на хранителните отпадъци. Сега Строснйдер и колегите ѝ са изготвили осем конкретни стимули, насочени към компаниите, като например използването на въглеродно кредитиране (поставяне на ценови етикет върху емисиите на CO2) и законово изискване за включване на условия за намаляване на разхищението на храна в търговете за кетъринг.

Задължителното самоотчитане води до действия

Ако Сане Строоснидер трябва да препоръча един от осемте стимула на новия кабинет, кой ще бъде той? Без съмнение: „задължителното самоотчитане". То вече е задължително в някои европейски държави, но все още не е в Нидерландия.

"Самоотчитането помага на компанията да разбере колко и какво разхищава. След това дружествата виждат и разходите за отпадъци по отношение на суровините, транспорта, опаковките и служителите, работещи с продукти, които по-късно се изхвърлят. Прозрението за тези разходи често ги кара да предприемат действия. Всяка компания иска да намали разходите си, като същевременно намали въздействието си върху климата. Според нашия опит намаляването на хранителните отпадъци с 20 до 30 % е лесно постижимо за повечето компании."

За да се намалят отпадъците още повече, е важно да се включи цялата верига за производство на храни - от фермера до потребителя. При кетъринга на бюфет по време на събирания например може да се спечели много, ако всеки се чувства отговорен.

"Ресторантьорите могат да регулират асортимента и количеството, ако знаят колко души ще дойдат. Организаторите на събития също могат да помогнат, като преценят правилно неявяването или инсталират хладилници и разполагат с тави за изнасяне на място, така че участниците да могат да си вземат остатъците вкъщи. Това осигурява ползи за всички страни, т.е. за хората, планетата и печалбата," казва Сане Строоснидер.

8 стимула за по-малко хранителни отпадъци

Кредитиране на въглеродни емисии

Сертифициране

Задължителни условия в търга

Интегрирано отчитане

Информация за хранителните отпадъци във фактурите и разписките

Задължително отчитане, включително обхват 3

Стандартизация (ISO, други стандарти)

Условия за финансиране