Безработицата може да бъде труден период от живота. Когато загубите работата си, не само се притеснявате как ще плащате сметките и разходите си, но също така ще е трудно и да изтеглите заем. Един често срещан въпрос сред хората, които са без работа, е дали могат да получат заем. Тази статия ще проучи наличните възможности за заеми за безработни, техните условия и какво да имате предвид, преди да кандидатствате.

Какви видове заеми са достъпни за безработните?

Безсрочен трудов договор, макар и желателен, не е строго изискване при кандидатстване за заем. И при банки, и при небанкови институции, наличието на редовни, доказуеми доходи е от решаващо значение. Независимо дали сте на трудов договор, или получавате доходи от други източници, като например свободна практика или пенсия, вие все още имате възможност да кандидатствате за заем.

Процесът на кандидатстване остава същият, независимо от вида на доходите ви. Можете да подадете заявление лично във филиал на компанията или онлайн. Тъй като имате доказуеми доходи, вие сте квалифициран кандидат, който се третира наравно с всички останали.

Що се отнася до размера на заема, той не се влияе от вида на договора ви за заетост. Фирмите определят максималните суми въз основа на фактори като вашата кредитоспособност, доходи и способността ви да погасите заема. Следователно, дори и да не сте на безсрочен трудов договор, пак можете да получите достъп до значителни суми.

И накрая, отговорното отношение към изплащането на заема може да доведе до ползи, независимо от вида на договора ви за заетост. Компаниите ценят клиентите, които са навременни с плащанията си. Като такъв, дори и да не сте на безсрочен трудов договор, все още можете да се възползвате от специални оферти, програми за лоялност и други предимства, предоставяни от кредиторите.

Бързи заеми

Бързите заеми могат да бъдат друг вариант за безработни лица, въпреки че те може да имат по-високи лихвени проценти поради повишения риск, свързан със заемането на пари на някой без стабилен доход. Тези заеми могат да се използват за различни цели, включително покриване на сметки, домашни подобрения или дори закупуване на техника или кола.

Кредитни карти

Дори ако нямате работа, все още може да успеете да получите кредитна карта, особено ако имате добър кредитен рейтинг. Въпреки това, лихвените проценти по тези карти вероятно ще бъдат по-високи от нормалното поради риска, свързан с отпускането на кредит на лице с не толкова стабилни доходи.

Заеми, обезпечени с имущество

Ако притежавате дом или друга форма на недвижимо имущество, може да успеете да получите заем, като използвате имота си като обезпечение. Тези заеми могат да имат по-ниски лихвени проценти от другите видове заеми за безработни, тъй като кредиторът използва вашия имот като гаранция за изплащане на заема. Важно е обаче да имате предвид рисковете, свързани с ипотеката на дома ви, като например потенциална загуба на собственост, ако не можете да направите плащанията.

Приятели и семейство

Понякога най-добрият източник на финансиране идва от вашите собствени близки и познати. Помислете дали да не помолите приятели или членове на семейството за заем, особено ако имат възможността и желанието да помогнат. Уверете се, че всички споразумения са ясни, за да избегнете недоразумения по-късно.

Условия и съображения за получаване на заеми без трудов договор

Кредитен рейтинг

Вашият кредитен рейтинг играе важна роля при определяне на шансовете ви за одобрение за кредит без трудов договор. Поддържането на добра история на плащанията и нисък баланс на дълга може да увеличи вероятността да бъдете одобрени за заем и да получите благоприятни условия.

Доходи

Кредиторите обикновено искат да видят доказателство за доход, когато разглеждат кандидатурите за заем. Ако сте безработен, може да се наложи да предоставите информация за всякакви източници на пасивен доход, като инвестиции, доходи от наеми, пенсия, майчинство, граждански договор. Някои кредитори може да ви дадат заем без да имате доказуеми доходи, ако например работите в сивия сектор.

Размер на заема и срок на изплащане

Тъй като заемите за безработни носят по-голям риск за кредитора, те обикновено идват с по-високи лихвени проценти и по-кратки срокове на изплащане. Важно е да разберете тези условия, преди да кандидатствате, и да сте сигурни, че можете да си позволите месечните плащания. Когато търсите кредит с лошо цкр можете да потърсите подходящ кредитор. Повече за този вид заеми вижте тук: https://everlike.bg/barzi-krediti-s-losho-ckr/  .

Застраховка

Някои кредитори може да изискват застраховка живот или инвалидност като условие за одобряване на заем за безработен. Това гарантира, че кредиторът ще получи плащане, ако нещо се случи с вас и вие вече не сте в състояние да правите плащания по заема.

Въпреки че намирането на заеми за безработни може да бъде предизвикателство, има налични опции за тези, които се нуждаят от незабавен достъп до финансиране. Важно е внимателно да обмислите условията на всеки тип заем и да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди и обстоятелства. Освен това, винаги се опитвайте да поддържате добра финансова дисциплина и да работите върху подобряване на кредитния си рейтинг, за да увеличите шансовете си за получаване на по-изгодни заеми в бъдеще.