Внасянето на подходящи торове в определени фази

предотвратява напукването на черешите и

развитието на горчиви ядки по ябълките

Съдържанието на калций в растенията не е голямо, но той има съществена роля и е много важен микроелемент за тях. Наричат калция „строителен" материал, защото без него е невъзможно развитието на кореновата система, изграждането на клетъчните стени, мембранната пропускливост, ензимната активност, секрецията, клетъчното делене и не на последно място съхранението на плодовете.

При съвременните условия на интензивно земеделие много изследователи считат, че калцият е „кралят" на макроелементите – малък като процент от тях, но със силно управленчески функции за цялата им група. Затова калцият е важен за развитието на всички култури.

Обикновено растенията извличат от почвите необходимата им калциева храна, тъй като те съдържат достатъчно калций в усвоима форма, но има култури със завишени потребности на калций, при които недостигът му повишава риска от горчиви ядки по ябълка, напукване плода на череша, праскова, нектарина, слива и др.

При череши – предотвратяване на напукването

Като част от проведени опити в Институт по овощарство в Пловдив, черешови насаждения сорт Канада Джаянт са торени с биостимулатори на Екофол, а едно от третиранията е специално с калциев тор.

Калциевият тор е приложен двукратно през 10 дни – в момента преди началото на оцветяването на черешовите плодове и по време на оцветяването им. Процентът на напукване на плодовете е отчетен по време на беритбата от средна проба от 100 плода.
Както се вижда от графиката (виж таблица 1), напукването на плодовете е в много по-нисък процент при третираните с листен тор с калций дървета. Важно е да се отчете и че количество на валежите по време на зреенето на плодовете от сорт Канада Джаянт (от средата на месец юни до началото на юли) е голямо – около 70 литра.

При ябълки – предотвратяване на горчиви ядки

Горчивите ядки са неинфекциозно заболяване, което може да се прояви по време на узряването и съхранението на плодовете. Горчивите ядки при ябълките най-често се дължат на липса на достъпен калций за растенията по време на нарастването на плодовете. Сортът Джонаголд е един от чувствителните към този недостиг сортове ябълки. Затова проведохме опит в Институт по овощарство точно със сорт Джонаголд и два различни калциеви тора, приложени трикратно по време на нарастване на плодовете (BBCH 72-85).

Използваните листни торове в този опит са Лактофол K/Са (450 мл/дка) и Калциев тор + Si (450 мл/дка), а отчетените показатели са:

  • Съдържание на калций в листата (виж таблица 2).
  • Степен на проява на горчиви ядки по плодовете при беритбата и съхранение след 30, 6о и 90 дни (виж таблица 3).

Най-нисък процент е отчетен при плодовете, получени от дърветата, третирани с Лактофол К/Са, а най-висок – при контролния вариант. Тази тенденция се запазва и през цялото време на съхранението на плодовете – след 30, 60 и 90 дни.

Комплексен състав

Тези резултати още веднъж потвърждават защо нашият отговор на калциевия дефицит е Лактофол К/Са. Съдържанието на Калций в Лактофол К/Са е 8%, а в другият калциев тор е 20%. Приложените дози са еднакви, а както се вижда от получените резултати, повредените растения при торене с Лактофол К/Са значително по-малко, отколкото с другия калциев тор с по-високо съдържание на елемента калций.

Да, Лактофол К/Са доставя необходимия калций, но съдържа и азот, калий, бор, манган, желязо, молибден, цинк и органика. И точно този комплексен състав има много добро влияние както върху общото развитие на растенията, така и върху всеки процес в тях.

Защо калций и калий?

Много пъти ни е задаван въпросът защо Лактофол К/Са съдържа и калий, след като тези елементи са антагонисти? Този антагонизъм е установен на ниво изкуствени клетъчни мембрани. Нашите изследвания и дългогодишен опит показват, че нарушеният физиологичен статус на културите в резултат на дефицит на калций се възстановява много по-ефективно чрез комплексен листен тор, съдържащ и останалите хранителни елементи, чийто обмен е нарушен от редица фактори.

Във всички модификации на органо-минералните торове на Екофол се съдържа комплекс от макро- и микроелементи. Те се доставят чрез листата, активират метаболизма и се ускорява тяхното последващо приемане от почвата. Затова действието им е така ефективно за повишаване на добива и подобряване на качеството.

Таблица 2 - Съдържание на калций в листата
Таблица 2 - Съдържание на калций в листата
Таблица 3 - Процент на повредените плодове
Таблица 3 - Процент на повредените плодове
Калцият предотвратява напукването на черешите
Калцият предотвратява напукването на черешите
Калцият предотвратява развитието на горчиви ядки по ябълките
Калцият предотвратява развитието на горчиви ядки по ябълките