Куцотата при чифтокопитните животни се определя като всяко отклонение от нормалната походка на животното. Тя представлява клиничен признак на редица различни състояния, а не заболяване само по себе си. Води до финансови последици и може да бъде причина за значителни пропуснати ползи за фермерите. Друга голяма щета е за благосъстоянието на самата крава, следователно предприемането на стъпки за намаляване на разпространението на куцотата на животните в стадото води до подобрение на хуманното отношение и увеличава рентабилността.

Поради голямото значение на проблема в говедовъдните стопанства в Ирландия учени от Teagasc, Агенцията за развитие на земеделието и храните в страната, публикуваха изследване, в което са изчислени потенциалните разходи, свързани с куцотата в ирландските млечни стада. В статията, която е публикувана във Veterinary Ireland Journal, се посочва, че при повечето млечни крави куцотата се дължи на проблем в стъпалото, като най-често са засегнати страничният нокът на задния крак и средният нокът на предния крак, поради значението им като основните нокти, носещи тежестта.

Авторите на изследването - Мюрън Конйли, учен в Teagasc, и Еоин Райн, професор по ветеринарни науки в University College Dublin, очертават ефектите, които куцотата има върху ключовите фактори за рентабилността на фермата. Като част от научния труд са цитирани предишни изследвания, показващи разпространението на куцота сред ирландските млечни стада.

Проучване от 2022 г. показва, че средното разпространение на куцота в ирландските млечни ферми е 9%, докато друг анализ от 2021 г. сочи, че фермите с най-добри резултати имат по-малко от 5% куци крави в стадата си. Това показва, че ниското ниво на куцота е постижимо при пасищно отглеждане.

Млечни стада

Мюрън Конйли и Еоин Райн подчертават причините за куцотата – както инфекциозни, така и неинфекциозни – и въздействието, което те могат да имат върху рентабилността на системите за млекопроизводство. Заедно с разходите за хуманно отношение към кравите авторите отбелязват, че финансовите разходи, свързани с куцотата, са значителни и не са само преки, а и непреки.

Преки разходи са например допълнителният селскостопански труд, разходите за подрязване на копитата и ветеринарномедицинското лечение, намаленото производство на мляко и разходите при необходимост то да бъде изхвърлено поради лечение с лекарства, докато непреките разходи възникват поради страничните ефекти от куцотата. Тези ефекти включват намалена репродуктивна способност и необходимост от ранно умъртвяване.

Учените пресмятат и финансовите последици от куцотата при кравите върху производството на мляко, репродуктивната способност и върху животните, напускащи стадото.