Работният разтвор да се приготвя само в деня на ползването му

Борбата с болестите, неприятелите и плевелите при лозите, а и при всички трайни насаждения, може да бъде ефективна и успешна, ако се спазват основните правила на растителната защита.

Те са задължителни при извършване на операциите пръскане и прашене, напомнят специалистите.

Това важи и за всички хоби фермери, разбира се.

Те също трябва да ги знаят и да ги спазват, за да получат максимален ефект от препаратите и прилагането им, и да не навредят без да искат както на себе си, така и на отглежданите култури.

Решаващо условие на първо място е своевременното провеждане на мероприятията за борба, т.е. това трябва да се прави

в най-подходящите моменти,

които са съобразени с развитието на вредителите, на болестите и на растенията.

Да се има предвид, че когато се пропусне точното време на третиране, то препаратите ще имат по-слабо изразен ефект и няма да помогнат, както очакваме.

Работните разтвори

винаги трябва да се използват пресни, тоест да се приготвят в деня на ползването им. Не се предоверявайте на това, че разтвор направен вчера и оставен на хладно ще свърши същата работа. Останали през деня повече от 2-3 часа разтворите обикновено губят от силата си и ефекта си респективно.

Биологичният ефект от прахообразните препарати се запазва около 3 години, а от течните - около 2 години.

За приготвяне на разтворите за пръскане

трябва да се избягва използването на варовита вода

Ако обаче това е невъзможно, към варовитата вода винаги се прибавя амониев тор (100 грама на 10 литра вода).

Прахообразните препарати винаги първоначално трябва да се размесват с малко количество вода, а след това към получената каша да се налива равномерно останалата вода, което да става при непрекъснато разбъркване.

По време на работа край лозите или овошките разтворът също изисква периодично да се разбърква и финално много добре да се размеси с поклащане преди пръскането.

Съобразно механизма на действие на препаратите, пръскането се извършва с по-малко или по-голямо количество работен разтвор на единица площ, което обикновено трябва да е посочено на етикета на препарата. Най-добре е да се спазва именно това указание!

По принцип зимните пръскания се провеждат с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, за да може препаратите да проникнат до скритите в и под кората презимуващи стадии на вредителите.

През вегетацията обаче

пръскането е редно да бъде

направено с по-фина струя

за по-равномерно разпределяне на разтвора по растенията.

При дърветата първо се пръска тяхната връхна част, а след това средната и накрая най-долната част на короната.

По същия начин се постъпва и при лозите.

Най-добре е пръскането да се извършва в сутрешните часове в спокоен и тих ден без ветрове, след като е изсъхнала росата. Може и привечер.

Внимание!

Не се препоръчва в никакъв случай да се пръска през горещите часове на деня, а също и когато е много слънчево. Да се има предвид, че тогава разтворът бързо може да се сгъстява и изпарява. А освен това винаги съществува

опасност от проява на фототоксичност

и могат да бъдат засегнати както отглежданите растения, така и други от полезните видове.
Не трябва да се извършва пръскане и преди дъжд, защото много от препаратите не са устойчиви на измиване.

Редно е да се избягва операцията и по време на цъфтеж на отглежданите от нас трайни насаждения. Третирането през тези фази е особено опасно и за пчелите и полезните биоагенти. Ако това все пак много се налага, тогава трябва да се прави само вечер, когато пчелните семейства и други полезни видове не летят, и то като използва селективен препарат.

По възможност се пръска в тихо време или при вятър не по-силен от 3 метра в секунда.

При приготвяне на комбинирани препарати трябва да се има в предвид съвместимостта им, за което е най-добре да се попита специалиста в селскостопанската аптека.

Процент или грам?

По повод много честите въпроси на стопани за начина на изчисляване на разтворите, и днес още има спорове.

Но, по принцип направата на процентен разтвор е по-правилният начин на приготвяне на работния разтвор, защото той отразява количеството на препарата към количеството на водата като постоянна величина. Обикновено научните тестове за ефективността на препаратите са в %-ен разтвор.

При доза, посочена в г/дка или мл/дка се указва количеството на водата, с която се приготвя работния разтвор, но то не е фиксирано, а е примерно от 15 до 30 л/дка. Тогава е естествено, че една доза от 100 г на някакъв препарат няма да е еднаква при 15 литра и при 30 литра. Възможно е да се получи драстично намаление на концентрацията, въпреки че и в единия и в другия случай дозата от 100 мл ще падне върху 1 дка.

В крайна сметка именно концентрацията е факторът, който осигурява ефекта на даден препарат. Затова трябва да се работи при определен обем на водата в работния разтвор и да се придържаме максимално близко до оптималната концентрация. Независимо от дозата на дка трябва да разсъждаваме и в %.

Освен това е много важно да се ползват прилепители, които много от фирмите препоръчват, но много от стопаните смятат за излишни. Прилепителите са препоръчителни особено при по-големите разреждания, с повече вода в работния разтвор. Така се осигурява максимален ефект на препарата. Това е валидно в особена степен за хербицидите, фунгицидите и листните торове.

Вече има и модерни гръбни пръскачки на батерии и с акумулатори, с които се работи много по-лесно
Вече има и модерни гръбни пръскачки на батерии и с акумулатори, с които се работи много по-лесно
Зимните пръскания се провеждат с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, а през вегетацията е нужна по-фина струя
Зимните пръскания се провеждат с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, а през вегетацията е нужна по-фина струя
Пръскайте с предпазни средства – маска, очила, подходящо облекло, ръкавици
Пръскайте с предпазни средства – маска, очила, подходящо облекло, ръкавици
При по-големи площи извънредно ефективни са наземните самоходни пръскачки
При по-големи площи извънредно ефективни са наземните самоходни пръскачки
Доброто покритие с препарат или бордолезов разтвор е най-добрата гаранция за опазване
Доброто покритие с препарат или бордолезов разтвор е най-добрата гаранция за опазване