Информационен ден на тема „Вертикалното градинарство като възможност за младите в България" (Вертикално земеделие и микрорастения) прави утре - 4 април, Агрономическият факултет на Лесотехническия университет. На него ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект "Вертикално земеделие за младежи в селски и градски общности" (Verti4You), финансиран в рамките на програма Еразъм+.

Проектът се изпълнява от партньорска мрежа, включваща научни институти, университети и неправителствени организации от Румъния, България, Гърция и Италия с водещ партньор Университетът по аграрни науки и ветеринарна медицина, гр. Букурещ.
Информационният ще е в хибриден формат и е с начален час 13:00 ч:

• Присъствено в Зала 301, УЛК на Лесотехнически университет, гр. София,

• Дистанционно след предварителна регистрация на желаещите на следния линк: https://forms.gle/U78CgAWJsBr6ji3u5

В рамките на събитието ще бъдат представени разработените продукти в изпълнение на проекта:

„Дигитален учебен пакет за вертикално земеделие",

„Дигитален учебен пакет за социално предприемачество",
както и реализираните практически обучения по проекта.

В информационни ден ще се включат представители на бизнеса, които ще запознаят аудиторията със своите успехи в областта на вертикалното земеделие и отглеждането на микрорастения.