Броят на говедата намалява с 1,1% , най-много се свиват мъжките животни между 1 и 2 години

 

Министерство на земеделието и храните публикува предварителни статистически данни за поголовието от едър и дребен рогат добитък в страната. Цифрите говорят за това, какво можем да очакваме от производството на месо и мляко у нас през 2024 година.

Ето колко нови говеда са заложили фермите

Поголовието на говеда намалява с 1,1% на годишна база към края на 2023 г. и достига 553 300 животни. Най-значително с 11,7% се свиват стадата мъжки говеда от 1 до 2 години, като броят на животните достига 15 800 в сравнение със 17 800 година по-рано. Юниците на възраст от 1 до 2 години наброяват 49 900, което представлява годишен спад с 0,6% спрямо ноември 2022 г. Поголовието на млечни крави се свива с 1,7% до 355 400 животни.

Юниците на 2 и повече години наброяват 17 300, което представлява годишно увеличение с 0,6%. Със същия процент се умножава броят на телетата под 1 година и достигат 108 600 животни към ноември 2023 г. Броят на биковете на 2 и повече години се увеличава с 22,2% за година и достига 8 800.

Тези тревожни резултати провокираха председателя на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) Михаил Михайлов да призове за „провеждане веднага на форум по отношение всичко свързано с производството на говеждо месо по цялата верига".

„Говеждо месо няма да има докато не се оправят „детайлите" – изкупуване, мобилни кланици, депа за угояване на телета, сивата икономика и други," коментира той.

Повече мъжки биволи

При стадата от биволи родната статистика сочи увеличение. Броят на биволите бележи ръст с 2,5% в края на ноември 2023 г. в сравнение с данните от края на ноември 2022 г. и те достигат 20 300 животни. Най-голям е броят на биволиците – 15 200, където има скромно възходящо развитие с 2,7% на годишна база. С 12,5% повече са мъжките биволи над 1 година и броят им достига 900. Никаква промяна няма, според статистиката, в броя на малачетата под 1 година и на малакините над 1 година, съответно 2 500 и 2 200 животни.

С 10% се е свило поголовието на овце за година

През последната година поголовието на овце намалява с почти 10% и към ноември 2023 г. броят на тези животни в страната достига 1 086 000. Овцете майки са с 1,6% по-малко в сравнение с 2022 г. и достигат 914 000 животни. Женските овце, заплодени за първи път, са с 8,5% повече на годишна база и достигат 40 800 на брой. Според статистиката в категорията „Други овце" попадат общо 131 100 животни.

Вяло развитие и при козите

Поголовието на кози в страната наброява 174 600, което представлява спад с 5,1% на годишна база. От тях 144 600 животни са майки, като числеността на последните спада със 7,5% към ноември 2023 г. спрямо ноември 2022 г. Козите, оплодени за първи път, наброяват 8 200 – също толкова, колкото са били на брой и година по-рано. В статистическата графа „Други кози" през 2023 г. са включени с 11,8% повече животни и техният брой достига 21 800, което може да се сравни с 19 500 животни година по-рано.

Оживление в свиневъдството

Свиневъдството се представя най-добре от всички сектори, включени в анализа на земеделското министерство. В края на 2023 г. поголовието от свине в страната се увеличава с 20,8% спрямо предходната година и се състои от 726 900 животни. Женските свине за разплод над 50 кг се умножават с 33,1% до 79 700 спрямо 59 900 към ноември 2022 година. С 31% се увеличава броят на прасенцата до 20 кг – от 125 000 през 2022 г. до 163 700 през 2023 г. Статистическата категория „Други свине" се увеличава с 16% и се състои от 483 500 животни към ноември 2023 г.

САЩ се готви за силен износ

на свинско през следващото десетилетие

Износът на месо от САЩ ще се увеличи през следващото десетилетие, като най-голяма динамика се очаква при свинското месо. Това се казва в доклад на Министерство на земеделието на САЩ (USDA). Анализаторите посочват и факторите, които ще подтикнат развитието на тази тенденция, а именно по-високите доходи в страните вносителки, нарастващото население и леко намаляващият реален обменен курс на долара.

При стабилен ръст на вътрешното производство на свинско месо, анализаторите очакват износът да нарасне с една трета до 4,23 милиона тона през периода от 2024 до 2033 г. През 2026 г. ще бъде надминат предишният рекорд за износа от 2020 г., когато Китай имаше огромна нужда от внос поради африканската чума по свинете (АЧС).

Прогнозата гласи, че до 2028 г. свинското месо ще измести пилешкото като основно месо в износа на САЩ. Освен това до средата на периода се очаква Съединените щати да изпреварят ЕС като най-големия световен износител на свинско месо, тъй като политиките на ЕС забавят растежа на производството и износа на свинско месо.

По-слаба динамика при пилешкото месо

В исторически план цените на пилешкото месо са били по-ниски от тези на говеждото и свинското, подкрепяйки увеличение в търсенето на бройлери в САЩ. Според експерти от Министерството на земеделието във Вашингтон растежът на износа на пилешко месо вероятно ще продължи с нови годишни рекорди до 2033 г., въпреки че ще загуби известна инерция.

През следващите десет години се очаква износът на пилешко месо да се увеличи с около 10% до 3,93 милиона тона. В допълнение към по-голямото вътрешно производство, факторите, влияещи върху увеличаването на износа на птиче месо от САЩ, са нарастващите доходи и увеличаващият се брой на населението, както и по-голямата урбанизация в много развиващи се и нововъзникващи държави.

Спад в износа на говеждо месо

Оценката за дългосрочното развитие на износа на говеждо месо от САЩ е по-предпазлива. В миналото популациите от едър рогат добитък и следователно търговското производство на месо са следвали цикъл, който е продължавал средно десет години. Настоящият цикъл се характеризира с намаляване както на животинските популации, така и на производствени загуби. Тази тенденция започна през 2014 г. и се очаква да продължи до 2024 или 2025 г., според USDA.

Износът на говеждо месо се очаква да достигне осемгодишно дъно от малко под 1,3 милиона тона тази година, като вероятно ще спадне допълнително през 2025 г. Очаква се обръщане на тенденцията през 2026 г., тъй като популацията на животните отново се увеличава, което ще доведе до износ от 1,43 милиона тона до 2033 г. В сравнение с предходния десетгодишен период изводът е, че може да се очаква леко увеличение.