Производителите от Видинско разрушават мита за най-западналия регион в Европа

Преди 15 години 27 земеделски производители се събират, за да учредят Видинския съюз на зърнопроизводителите (ВСЗ). Идеята идва по време националните протести през 2009 г., свързани с акциза на горивото. Така тогавашните протестни действия съвсем резонно обединяват производителите от района да се организират в сдружение. В момента във Видинския съюз членуват 57 земеделски стопанства. Нормално, през годините, има производители, които напускат, но и много нови, които се включват в него. ВСЗ е член на Националния съюз на зърнопроизводителите, като активно участва в дейността му.

Днес, 15 години по-късно, за съжаление, ситуацията не е много по-различна. Земеделците не само у нас, но и в цяла Европа протестират, за да защитят правото си на достойна работа.

Нашият съюз непрекъснато увеличава членовете си, споделя Жечко Андрейнски, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите. В него се включват различни по размер стопанства, като преобладаващи са по-малките и средни производители, но има и по-едри такива. Това показва, че макар и да има различия, интересите на производителите могат да се „срещнат", да се работи заедно, да се отстояват правата и да се решават проблемите ни.

Когато сме обединени, може да решим

по-лесно всякакви трудности,

които, както знаете пред земеделския сектор, не са никак малко, а и някои от тях са много сериозни. Целта на съюза е членовете му да са отлично информирани на всякакво ниво – добри земеделски практики, нови продукти и технологии в производствата, въвеждане на иновации, промени в политиките и изисквания на държавно и европейско ниво, и т.н.

Видинският съюз на зърнопроизводителите ежегодно организира семинари, като тазгодишния е осми по ред. На него присъстват рекорден брой агрофирми – 24 на брой. Презентации изнесоха водещите у нас компании в областта на семената, храненето на културите, продукти за растителна защита, техника, а също и възможността за сътрудничество за изкупуване на зърнена продукция.

В последните години земеделците сме изправени пред редица предизвикателства, казва Жечко Андрейнски. Всички те налагат производството ни да бъде много добре организирано, като от една страна го направим по-ефективно, а от друга – да намалим разходите. Именно на един такъв форум, на който се срещаме производителите с агрофирмите, които ни предлагат най-новите си разработки в областта на селекцията на семена, постиженията в торовата и пестицидната индустрия, технологиите, машините и съоръженията,

всеки от нас може да направи сравнение

и да избере най-подходящите решения

за стопанството си

Ние дори надграждаме тази инициатива, тъй като през лятото организираме и полски дни. Тогава на полето показваме как се представят тези хибриди, торове, продукти за растителна защита, технологии, машини. И всичко, което правим е с идеята и желанието да бъдем колкото се може по-добре информирани и всеки земеделец да прецени какво от всичко това е подходящо за неговото производство.

И ако при избора на семена, технология на отглеждане и т.нар. агропрактики, всеки земеделски производител може да избере строго индивидуално, според предпочитанията и особеностите на полетата си, то проблемите за повечето от производителите са едни и същи. И тук е ролята на организацията – да чуе мнения, да прецени ситуацията и да излезе с решения. Което, разбира се, в последствие се отнасят към НАЗ.

Видинският съюз като част от НАЗ, участва активно във всички срещи и дискусии, които се организират от ръководството на националната структура, споделя Жечко Андрейнски. Всички наши въпроси, които сме отнасяли към председателя и членовете на УС на НАЗ са били приети и поставяни на обсъждане. Намираме подкрепа в решаването на проблемите. Винаги казвам че един земеделец никога няма да може да стигне със своите проблеми до министъра на земеделието, до ръководството на ДФ „Земеделие" сам. Затова е важно да си част от някаква структура, в случая ние във ВСЗ и на НАЗ респективно. Искам отговорно да посоча, че

НАЗ защитава интересите не само

на своите членове, но и на всички стопани,

тъй като съдейства за решаването на трудностите и проблемите, свързани със земеделието. Дори и в момента сме свидетели на обединението на всички браншове в една аграрна камара, заедно вземаме решения във връзка с протестите. Затова и е добре, че все повече земеделци по места се обединяват в структури, които да ги представляват на национално ниво.

От известно време напрежението в сектора ескалира, като на дневен ред излизат проблеми, които са трупани с години. Проблеми, които не се решават дългосрочно и което, съвсем закономерно, води до задълбочаването им. Те се поставиха като искания и на последните протести от земеделците.

Ние смятаме, че всички проблеми трябва да бъдат поставени на масата за преговори, за обсъждане, каза Жечко Андрейнски. Тревожно е, грешките, трупани в продължение на 15-20 и повече години, не са решавани и напрежението ескалира. И те трябва да бъдат решени – незабавно! Защото без българските зърнопроизводители страната ни няма да бъде в състоятелност да осигурява продоволствието, храната на хората, поминъка. Нека не забравяме, че ние, не някой друг, дава рента на значима част от българското население, а това са 9 милиарда лева! Фермерите дават заплати, осигуряват своите екипи целогодишно и те имат право да защитават своите искания. Във Видинско, а предполагам и на други места в страната, вече има фалирали земеделски производители.

Сериозни проблеми имаме от различно естество  -

с високите ренти, с ниската реализационна цена на зърнените култури, които са произведени при висока себестойност. И тази година цената, на която продаваме пшеницата, е почти двойно по-ниска от предходната, а разходите ни са между 200-250 лв. на декар.

По отношение на рентите Видинският регион е един от тези, в които през изминалата и през тази година сумите вървят стремглаво нагоре и стигат много високи нива. Рентите се движат от 120 до 150 лв, а за ДПФ те са над 200-250 лв., споделят земеделците. Ясно е, че това не са реални цени, и ако тенденцията се запази, опасенията са, че ще се стигне до още фалити.

Производителите настояват договорите (и наемни, и арендни) да бъдат със срок между 6 и 9 години, да отпаднат едногодишните, за да се улесни изготвянето на споразумения, а така също и регулирането на самите ренти. Държави като Франция, Белгия, Румъния са го постигнали, не е трудно да „почерпим" от техния опит при решаването на проблема.

Безспорно като един от най-сериозните проблеми към момента обаче са изискванията на Зелената сделка, които земеделците са задължени да прилагат в стопанствата си.

Ние знаем, че финансовите ни проблеми трудно ще бъдат решени толкова лесно и толкова бързо, а и нееднократно казахме, че не те са водещи, макар и много важни, споделя председателят на ВСЗ. Акцентираме и настояваме да бъдат решени исканията на законодателна основа, както и тези със Зелената сделка. Според мен, а и много от колегите споделят мнението ми, че тя не беше обмислена много добре от Европейския съюз. Затова и проблемите в нея залегнаха в основата на протестите ни. Факт е, че

тя ни поставя в неравнопоставеност, нас и

европейските ни колеги с украинските

От една страна ние не сме поставени дори на едно ниво със старите членки на ЕС, а какво да кажем в допълнение и със „заливащата" ни украинска продукция, и то почти във всяко едно земеделско производство. Та ние просто нямаме никакъв шанс. И макар че документално много земеделски стопанства изглежда, че са на печалба, това не е така. Де факто те са на загуба, а както казах, някои от тях вече са фалирали. Смятаме, че държавата трябва да обърне сериозно внимание на земеделието, като разработи дългосрочна визия за сектора. Защото само с отпускането на средства тук и там се гасят временни пожари, но не се решават съществените проблеми, които ще са на дневен ред отново след няколко месеца.

А колкото до земеделието във Видинско, то е на много добро ниво. Със сигурност отдавна митът за Северозападна България, че е най-западналата част на страната ни, поне в този случай, не е верен. Тук

има много модерни стопанства,

които са оборудвани със съвременна техника,

земята се обработва почти изцяло, прилагат се иновативни технологии, получават се много добри стопански резултати.

Ние работим в регион с демографски срив, но както се казва „камъкът си тежи на мястото", казва Александър Александров, първият председател на ВСЗ. Нашата област е доста пъстра като дадености, така че земеделците имат различно поле за изява. Нашият район е прекрасен, той е екологично чист, имаме Дунав, имаме Стара планина, имаме реки, имаме близост до Европа. И макар че все още сме най-изостанали в икономическо отношение, то правим едно добро земеделие, а можем и още по-добро. Мисля, че има възможност за развитие на много дейности, като IT технологии, а и бизнеси от различно естество. Аз съм умерен оптимист и мисля, а и се надявам, в следващите 10-15 години, или малко повече, Северозападна България да стане атрактивно място за живеене.

Важно е

земеделците да работим в посока

диверсификация на културите,

за да отговорим на климатичните условия, които се променят непрекъснато. Населението намалява, но трябва да се стремим към механизация на процесите в сектора. Всеки трябва да направи избор и да намери най-доброто решение за стопанството си. Важно е да знаем, че промените са неизбежни и трябва да сме готови да отговорим на всички тези предизвикателства, които ни поднасят климат, икономика, политика.

Александър Александров, първият председател на ВСЗ, връчва плакет на екипа на Кортева Агрисайънс
Александър Александров, първият председател на ВСЗ, връчва плакет на екипа на Кортева Агрисайънс
Жечко Андрейнски с Мария Евлогиева от екипа на БАСФ България
Жечко Андрейнски с Мария Евлогиева от екипа на БАСФ България
Видинският съюз на зърнопроизводителите
Снимки: Ваня Велинска
Видинският съюз на зърнопроизводителите Снимки: Ваня Велинска
Жечко Андрейнски с Тодор Тодоров, представител на новото поколение земеделци. Семейството му стопанисва земя в гр. Димово. В момента той е студент в Аграрния университет – Пловдив.
Жечко Андрейнски с Тодор Тодоров, представител на новото поколение земеделци. Семейството му стопанисва земя в гр. Димово. В момента той е студент в Аграрния университет – Пловдив.