Колкото и проверки да се правят, дори целият капацитет да се впрегне, ще излизат виртуални животни. Информационната система е морално остаряла и е пълна с остаряла информация, каза бившия зам.-директор на Българската агенция за безопасност на храните Ангел Мавровски в интервю за БНР. По думите му, с години Държавен фонд "Земеделие" финансирал животновъдни обекти, които не отговаряли на изискванията.

Мавровски подчерта, че има данни за над 10 000 подобни обекта в страната, "които не отговарят на изискванията, а биват субсидирани".

"Проблемът е много голям и никой не иска да го поеме, защото държавата трябва да връща огромни средства. Ние в момента сме в огромно нарушение и разходване на европейски ресурси."

Според него резултатите са обвързани със законодателни промени, които следва да се направят.

"В момента се правят проверки от агенцията по храните. В следващия момент минава ДФ "Земеделие", констатират, че животните са там, правят се прехвърляния на животни от един обект в друг, забавят се докладите, съответно те си вземат субсидията за дадената година и се въртим в омагьосан кръг."