Голяма част от горските стопанствата изпитват затруднения с реализацията на дървесината. Това стана ясно на поредното съвещание, което директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов свика. Обсъдено беше изпълнението на разчета за 2023 година като от всеки един от директорите на стопанства беше изискано да набележи мерки за компенсиране на изоставането.

Коментирана бе и готовността за подаване на подотдели за първа тръжна сесия за 2024 година и изготвянето на годишен план за ползване на дървесина по стопанства и съответно обобщен за предприятието. Внимание беше отделено на ценовата политика за първа тръжна сесия на съответното стопанство, на начина, по който да бъдат урегулирани цените между самите стопанства, наличието на техника за ремонт на пътища и закупуването на такава за някои от стопанствата.

Обсъдени бяха и проблемите, свързани с ремонта на пътищата и достъпа до обектите, както и изпълнението на разчета за дървата за огрев за местното население и решението на възникнали проблеми. Коментирани бяха и количествата дървесина, които в момента стоят на временни складове и не се реализират заради високите цени на обектите, както и предприемането на мерки по изчистване на тази дървесина и бързата и продажба с цел избягване на похабяването й.

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов свика съвещание с директорите на горски стопанства.
Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов свика съвещание с директорите на горски стопанства.